Amphioxdagen

Amphiox på läkarprogrammet

På KI:s läkarprogram är varje student en så kallad amphiox (motsvarande nolla) fram till och med amphioxdagen. Förra lördagen var det dags för vår amphioxdag och amphioxsittning. Detta var dagen då jag gick från att vara amphiox till att officiellt bli en T1:a under en ceremoni på amphioxsittningen, som anordnades av Medicinska Föreningen (MF).

Amphioxdagen

Men först, amphioxdag, där vi i lag sprang runt staden och letade reda på äldrekursare i alla hörn och kanter, gav dem mutor, samtidigt som vi utförde olika uppgifter på stan. Allt detta för att samla på sig poäng och tävla mot de andra lagen.

amphiox-lakarprogrammet
Amphioxdagen HT15

Varje lag blev dessutom tilldelat ett tema. Vad fick vårt lag då? Jo, självklart det mest långsökta: ”långsamt internet” (?????). Haha! Så vi modifierade om det till 90-talsnördar:

amphioxdagen
Amphioxdagen HT15

Amphioxsittning

Efter amphioxdagen bar det snabbt av hemåt, för att göra sig i ordning inför kvällens amphioxsittning. Det skulle ju trots allt vara en finsittning, dvs. klädkod ”kavaj”. Men eftersom vi inte riktigt var T1:or än, hade vi inte sittningen tillsammans med äldrekursarna och dessutom var det fortfarande plastbestick och papperstallrikar som gällde.

amphioxsittning
Amphioxsittning HT15
amphioxsittning
Amphioxsittning HT15

En lyckad sittning avslutades med ett lika lyckat eftersläpp, bortsett från när rökmaskinen var ur kontroll och brandlarmet utlöstes 😉

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier