facemask

Infektionsspecialiteten

Infektion är i Sverige en helt egen specialitet och ingår inte i internmedicin. Idag finns det infektionskliniker på de flesta sjukhus i Sverige. Så var dock inte fallet förr, utan då placerades ofta infektionspatienter på en egen anstalt långt bort från civilisationen pga rädsla och smittorisk.

Infektionsläkarna jobbar på sjukhusavdelningar och -mottagningar, liksom andra sjukhusläkare. Något som utmärker infektionsdoktorerna är att de har en ytterligare roll, nämligen infektionskonsult på sjukhuset. Infektionskonsulter kan kontaktas av alla läkare på sjukhuset. Som infektionskonsult kan man därför behöva springa runt lite på huset och oftast har man koll på en hel drös olika patienter på olika avdelningar.

Det som utmärker infektionsavdelningarna är att patienterna oftast behöver vara isolerade (pga smittorisk) och alla rum/salar har därför dubbla dörrar och är speciellt utformade. Oftast är infektionskliniken vidare indelad i olika subspecialiteter. Vissa infektionsläkare håller enbart på med hepatitpatienter och andra träffar endast HIV-patienter osv.

Alla människor kan drabbas av en infektion. På ett sjukhus kan t.ex. en hjärtsjuk patient samtidigt drabbas av en infektion. Detta är varför behovet av infektionskonsult är stort. Som infektionsläkare träffar du därför en mycket bred grupp av patienter, även om det huvudsakligen är äldre och immunsupprimerade. Du har och göra med infektionssjukdomar, som vanliga lunginflammationer till mer sällsynta tropiska infektionssjukdomar som malaria.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier