Positiva aspekter av COVID-19

Covid-19 orsakar stora som små förändringar och påverkar oss alla på ett eller annat sätt idag. Det finns gränslöst mycket att säga om pandemin. Så vart ska jag börja? Jag tänkte försöka lyfta fram alla positiva aspekter som covid-19 har medfört för mig och hur min vardag förändrats på sistone.

Hälsa 🏃🏻‍♀️

Till och börja med kan jag säga att jag hållit mig frisk hittills i vår. Har inte varit sjuk i covid såvitt jag vet, men har inte heller testats. Så teoretiskt sett vet jag varken om jag haft covid-19 eller bär på viruset utan att utveckla symtom.

Annars har jag, tack vare covid-orsakade förändringar, lyckats hålla mig borta från förkylningar och pollenbesvär i vår. Hur då? Färre aktiviteter, rörelse i samhället och begränsade sociala kontakter, minskar även på smittspridningen för förkylningsvirus. Nitiskt följande av hygienrutiner och oftare hårtvätt, gör att pollen på håret och kroppen tvättas bort och därmed inte ger symtom.

Studier 👩🏻‍💻

Som läkarstudent på KI är jag glad över att vår utbildning kunnat fortgå. Stor vikt har lagts vid att upprätthålla vår VFU/praktik, vilken är den viktigaste och alltid obligatoriska delen av utbildningen. Självklart har kvaliteten på praktiken försämrats under rådande omständigheter, men ändå tacksam att vi får fullfölja terminen.

Utbildningsmässiga förändringar för oss läkarstudenter är t.ex. teoretisk undervisning online, digitala hemtentor med högre godkändsgräns (75%) än vanligt, färre patienter på praktiken, nya riktlinjer och anpassningar på de olika praktikplatserna allteftersom ny kunskap om covid-19 inhämtas.

Karriär 👩🏻‍⚕️

Aldrig någonsin har det funnits så många jobberbjudanden inom vården. Aldrig någonsin har man som läkarstudent känt sig så eftertraktad. Annars är det alltid vi som får hunda arbetsgivaren efter olika tjänster, eftersom de sällan utlyses offentligt. Det har ju varit extra svårt det gångna halvåret i samband med att många sjukhus i Stockholm gått ut med stora varsel av vårdpersonal. Men denna pandemi trollar helt plötsligt fram hundratals jobb. Ska bli intressant att se hur de pusslar ihop ekonomin efter denna kris.

Alla jobberbjudanden ihop med att mängder av engagerade läkarstudenter velat hjälpa vården har lett till att många av oss numera jobbar parallelt, vid sidan av studierna, med covid på ett eller annat sätt. Personligen känner jag en enorm tacksamhet och fröjd över att kunna göra detta, kunna påverka utfallet, om så bara på minimal nivå.

Samling namnskyltar genom åren med otaligt många borttappade namnskyltar dock. Nyast i familjen: den röda läkarskylten.

Jag valde att engagera mig direkt inom vården, först som underläkare på en nyöppnad flödesavdelning för misstänkta covid-positiva patienter på Danderyds sjukhus (DS). Syftet är att vårda misstänkta coronapositiva patienter direkt från akuten fram tills en bekräftad covid-diagnos. På avdelningen har vi ansvar för att administrera och hantera läkemedel, vilket ju annars är sjuksköterskans arbetsuppgift, men försvåras av en rådande sköterskebrist.

Utöver DS, jobbar jag även som s.k. sjuksköterskeassistent på intensivvårdsavdelningen (IVA) Södertäljes sjukhus. Här är det i stället fokus på att assistera just IVA-sjuksköterskornas arbete med de allra sjukaste covid-patienterna som är i behov av och kan tillgodogöra sig intensivvård på ett tillfredsställande sätt. Vi hjälper till med alltifrån att ta blodgaser, blodprover, sköta olika in- och utfarter på patienten, räkna vätskebalans och dokumentera i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).

Äntligen betrodd som läkare i journalsystemet.
Färdighetsträning i läkemedelshantering och -administrering.

Kunskap 📚

Inlärningskurvorna på respektive nya arbetsplatser har varit enormt branta. Har nog lärt mig mer de senaste veckorna, än vad jag gjort under mina praktikdagar på läkarprogrammet denna termin. Det fullkomligt vimlar av kompetens och medicinsk kunskap.

Socialt 💃🏻

Även om mina sociala kontakter minskat på fritiden, har den definitivt ökat under arbetstid. För en gångs skull är jag oerhört tacksam över att vara fast på sjukhuset innanför slussarna till den sidan där alla covid-smittade patienter ligger. Här möts nämligen inkallad vårdpersonal med olika bakgrund och kompetens. Dessutom finns det t.o.m. privatpersoner eller människor från näringslivet som frivilligt anmält sig till att stötta IVA. Inte alla dagar man ser en IVA-sjuksköterskor och -undersköterskor, narkosläkare, allmänläkare, kirurger, operationssköterskor, narkossköterskor, ingenjörer, logopeder, studenter arbeta tillsammans kring en patient på IVA.

Översiktstavla på all personal som befinner sig innanför slussarna på covid-IVA. Varje person tar en magnet med rätt yrkestitel, skriver sitt namn och tid för ingång samt vad för slags skyddsutrustning man bär.

Ekonomi 💰

Tack vare Covid-19 har mina månadsuppgifter helt halverats. Fördelar med pandemin är nämligen all uppmärksamhet och stöd som samhället ger sjukvården, det gäller i form av alla olika initiativ som startats för att stötta vården. Exempelvis får många sjukhus mat donerat av olika företag eller privatpersoner m.m. Det innebär gratis mat och jag sparar egna matlådor.

Därutöver har jag även fått låna en gratis hyrbil i en månad, genom initiativet WeFightCovid.org. Det är en frivillig organisation i Sverige som stöttar vårdpersonalen i denna kris. Bland annat så erbjuder de vårdpersonal gratis tillgång till personbil för att minimera transporten i kollektivtrafiken. På så sätt minskar ju både smittorisken för oss, men likväl är det enormt besparande vad gäller tid och pengar. 💪🏼 Läs mer.

Min räddare i nöden denna månad.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier