Mentorskap och professionell utveckling på läkarprogrammet

En gång per termin anordnas en mentorträff för alla läkarstudenter på KI. Som läkarstudent ingår du i en mentorgrupp (ca 4-5 studenter) från termin 1, där ni tillsammans tilldelas en läkare som blir er ”mentor” / ”livscoach” / ”bollplank för alla möjliga frågor”. Det här mentorskapet är en del av läkarprogrammets satsning i temat professionell utveckling, som genomsyrar hela utbildningen.

Tyvärr, är professionell utveckling en mindre uppskattad del i utbildningen av oss läkarstudenter. Och det av olika skäl: t.ex. bristfälliga men obligatoriska föreläsningar om ämnen som döden, som är extremt svårt och värdelöst att lära ut via kateterundervisning.

Idag träffades hursomhelst min mentorsgrupp på Huddinge sjukhus. Tillsammans satt vi och pratade om vår personliga utveckling, nya erfarenheter och problem som vi stött på genom läkarprogrammet. Nu har vi ju hunnit passera en hel del kliniska terminer, vilket ger oss mer att diskutera om.

Tanken med mentorskapet är att skapa en möjlighet för oss att reflektera och diskutera de mjuka värdena (etiska värderingar, kommunikation mellan personal och patienter, ledarskap osv), vilka är svårare att förmedla och lära ut, men utgör en betydande roll i läkaryrket. Mentorskapet fokuserar mer på vår personliga utveckling ur ett professionellt plan, och är den absolut mest givande biten inom strimman professionell utveckling.

Exempel på vad vi diskuterar på dessa möten:
Inför mentorträffarna ska vi alltid fylla i ett självskattningsformulär. Vi ska bl.a. skatta våra individuella kompetenser, brister och sätta upp realistiska mål inom en hel rad olika områden centrala för läkaryrket: t.ex. medicinsk kunskap, kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga/interprofessionellt arbete, vetenskapligt tänkande, ledarskapsförmåga, vår roll som läkare i samhället och vårt professionella förhållningssätt.

Hur jobbar vi patientsäkert? Olika medicin-etiska dilemman som vi varit med om? Vad är gott ledarskap? Problem på läkarprogrammet och praktiken? Vad är vårt (läkarstudentens och läkarens) ansvar ute i samhället? Hur jobbar vi sinsemellan olika yrkesprofessioner (s.k. interprofessionellt teamarbete)?

 

Läs mina tidigare inlägg om professionell utveckling (PU) och mentorskapet här och här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier