Obstetrik och gynekologi – Allmänt om specialiteten

Under sex veckor har jag nu studerat obstetrik och gynekologi (OB-GYN) på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. OB-GYN är en mycket uppskattad och efterlängtad specialitet bland många läkarstudenter. Så vad passar inte bättre än en kort sammanställning om specialiteten och hur arbetet ser ut för obstetriker och gynekologer?

Obstetrik – Läran om graviditet, förlossning, postpartum (tiden efter födsel) och relaterade tillstånd hos kvinnan under/efter graviditet och förlossning

Gynekologi – Läran om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (t.ex. äggstockar, äggledare, livmoder, cervix, vagina), vilket omfattar kvinnor i alla åldrar.

Bildkälla

Indelning av OB-GYN-specialiteten

Obstetrik och gynekologi tillhör idag en och samma specialitet, vilket kan verka både självklart och oklart. Sett från ytan är deras gemensamma nämnare utan tvekan: kvinnor. Men dyker man djupare ner i specialiteten inser man snabbt hur komplext allt är och behovet av vidareindelning.

Med växande mängd kunskap, växer också behovet av att begränsa, kategorisera och organisera kunskapen, för att utnyttja den mer effektivt och korrekt. Subspecialiteter är ett led i denna process. ST-utbildningen inom OBGYN omfattar både obstetrik och gynekologi, men därefter väljer man oftast antingen obstetrik (förlossningsläkare) eller gynekologi (gynekologer). Därutöver finns ännu fler subspecialiteter inom OBGYN, med fokus på specifika sjukdomar eller områden i könsorganen. Det finns specialistläkare som nästan enbart jobbar med exempelvis urininkontinens eller endometrios.

 

Vad gör en obstetriker respektive gynekolog?

Obstetriker (förlossningsläkare) jobbar väldigt nära en annan yrkesprofession, nämligen barnmorskorna. Tillsammans tar de hand om alla gravida kvinnor fram tills förlossningen ägt rum och allt ser bra ut. På förlossningen är läkarens främsta roll att arbeta med alla komplicerade förlossningar (t.ex. kejsarsnitt, sjuk mor eller foster), medan barnmorskan ansvarar för alla normala förlossningar. Förutom att förlösa barn ingår det även tjänstgöring på mottagning (öppenvård) och avdelning/BB (slutenvård) för en obstetriker.

Gynekologer träffar kvinnor i alla åldrar, gravida som icke-gravida. Här ingår tjänstgöring på gynakuten, gynmottagning, gynavdelning och operation. Till skillnad från obstetriker, vars i princip enda operativa åtgärd är kejsarsnitt, har gynekologerna en bredare kirurgisk repertoar (t.ex. borttagning av livmodern, cancer, åtgärda blödning m.m.), förutsatt att du jobbar som gynekolog på ett sjukhus med tillgång till operativ verksamhet såklart.

 

Vad kännetecknar OB-GYN-specialiteten?

  1. Kvinnor 👩🏻‍⚕️- Både patientklientelet och kollegorna domineras av det kvinnliga könet.
  2. Graviditet 🤰🏻- Uteslut/bekräfta graviditet mha gravtest! Summa sumarum: alla kvinnor kan vara gravida. Återigen sortering och kategorisering underlättar livet och genom att placera kvinnan i det ena eller andra facket kan det underlätta för diagnostiken och behandlingen enormt.
  3. Jourtungt 💪🏻- Alla specialiteter som omfattar akuta sjukdomar eller tillstånd (akut = något som kräver omedelbara åtgärder), behöver en välfungerande jourverksamhet. Mängden jour beror sedan på hur stor andel av verksamheten som präglas av dessa akuta tillstånd. Det som är akut inom OB-GYN är t.ex. själva förlossningen (därav mycket jour som förlossningsläkare), extrauterin graviditet och komplikationer till cystor på äggstockarna (ovarialtorsion och cystruptur).
  4. Kroppsvätskor 🩸💦💩🤮- Förlossningen är det som främst associeras med mycket blod, svett, tårar, urin, avföring och kräkningar. Det går inte riktigt att sticka under stolen med. Detsamma gäller för gynekologi. Visserligen sker det under mer kontrollerade former genom exempelvis elektiva (planerade) operationer eller undersökningar. För gynekologer kan det dessutom röra sig om flytningar, vilka kan vara avvikande på alla möjliga sätt.
  5. Praktiskt 🛠- Specialiteten är definitivt ett hantverk som kräver praktisk färdighet i många avseenden. Inte nog med att du ska behärska en rad kirurgiska ingrepp, du behöver också besitta färdigheter i ultraljudsundersökningar och fysiska undersökningar av underlivet.
  6. Prevention 👨‍👩‍👧- OB-GYN är den specialitet med störst andel friska individer. Dessutom har Sverige en mödravård i toppklass. Värdet av att jobba med förebyggande åtgärder för kvinnohälsan och mödravården är därför högst relevant. Även om barnmorskorna bedriver en stor del av denna hälsofrämjande vård, har läkaren också i uppgift att driva detta framåt. Det som ingår i arbetet är bland annat gynekologiska cellprovstagningar i förebyggande syfte mot livmoderhalscancer, preventivmedelsrådgivning och infertilitetsbehandlingar m.m.
  7. Variation 📉📈- Trots att det verkar som en oerhört nischad specialitet, med fokus på kvinnor som enda patientklientel, finns mycket variation både när det gäller arbetstempo (kan gå från lågt till högt på nolltid, framför allt inom obstetriken) och medicinska färdigheter (krävs både kunskap inom medicin och kirurgi t.ex.).

Ovan är en bild på undersökningsmaterial som vi läkarstudenter fick bekanta oss med första dagen på kursen.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier