Ethical values at the heart of Karolinska Institutet

With a lot of work ahead of us to restore KI confidence, including many activities that need to be initiated and successfully concluded, I am very happy to from Monday March 7th have an acting pro-vice chancellor in place to complement the KI management team. As announced, on Monday 29 February the KI board appointed professor Henrik Grönberg as KI acting pro-vice-chancellor. Henrik will strengthen the academic leadership at KI and I am very much looking forward to working with him. Henrik and I knew each other from the time we were both heads of departments – Henrik at the department of medical epidemiology and biostatistics, MEB, and myself at the department of biosciences and nutrition, BioNut. I know Henrik as an appreciated academic leader and a highly respected researcher and I am convinced these are characteristics that will be very important in his role as acting pro-vice-chancellor. Henrik will play a central role in activities that are at the heart of restoring KI confidence. Henrik and I will next week communicate the activities which will constitute Henrik’s specific responsibilities.

Yesterday I returned from a few days off skiing with my family in the Swedish mountains. This gave me some time to reflect over the past few weeks which have been a big, sudden and unexpected change not only to my professional life, but also to the more private life of me and my family. However, I feel determined and enthusiastic to lead KI forward with energy, an open attitude, transparency and not least important, a positive attitude. KI is a fantastic university and we should all be proud of being part of it!

When I returned I had a very important meeting with the KI Ethics Council. Together with university director Per Bengtsson, I had summoned the council for an open discussion regarding the council’s role. The meeting was held in a very positive atmosphere. Karolinska Institutet is a university where ethical issues are of central importance and recent events have accentuated the importance of KI’s work with ethical questions and fundamental values. The meeting resulted in a general agreement that there is a need to clarify and revitalise the work regarding research ethics at KI and that the council’s role should be reviewed and perhaps extended in this context. As soon as the future tasks for the council have been decided it will be necessary to review the competences that will be needed for the council’s future work. In association with appointing a new council, the present council members will be asked whether they are potentially available to serve in a future organization for ethical questions at KI.

 

 

 

 

 

9 comments

Anders Ölund

Anders Ölund

Yes Håkan, this is what I have been thinking since I first became aware of the scandal at KI. I have yet not seen any sign of rewarding the whistleblowers. An unreserved excuse from Karin and KI would be a start! Anders Ölund Docent KI (retired)

Anders Ölund

Anders Ölund

Transparency International came first in rewarding the whistle-blowers!! Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson received "The whistleblower" price yesterday for their acction in the Macchiarini scandal. I think that there are many of us who will cheer at this! Anders Ölund Docent KI

ABC

ABC

Well said Hakan! Let us see how the leadership acts on the broad hints.... We can't extinguish the fire by putting asbestos over it!

Håkan Nero

Håkan Nero

Thank you. Yes, I think courage and a sense of duty among employees should be awarded.

Håkan Nero

Håkan Nero

Hi, I think every organisation or country should be judged on how they treat their whistleblowers. Therefore, if you wish to distance yourself from the previous vice chancellors actions, I suggest you publicly reward the doctors at the hospital who, despite threats from above, decided to share their knowledge about the welfare of Macchiarinis patients. /Håkan

Jonas Malmstedt

Jonas Malmstedt

How can you consider asking present members to continue when they are heavily involved in the decision to free Macchiarini from scientific fraud? Jonas Malmstedt, MD PhD Ki SöS

Karin Dahlman-Wright

Karin Dahlman-Wright

You are correct that the Ethics Council and its present members were involved in parts but far from all of the Macchiarini case. At the Ethic Council’s website (in Swedish only) you can read what specific cases were referred to the Ethics Council. I expect the external investigation to conclude what went wrong and who are responsible and in line with that my phrazing is, 'if the are potentially.......'. https://internwebben.ki.se/sv/etikradets-uppdrag

Ulf Arborelius

Ulf Arborelius

Hej Karin och alla andra! Nedan kommer jag med en vädjan, som jag utgår från inte kommer att villfaras – men jag vill ändå framställa den för att stilla mitt samvete. För det första är jag glad över att vi har fått ett debattforum på KI. Jag är inte säkert att det var tänkt så och jag ser en påtaglig risk att denna uttrycksmöjlighet stängs. Skulle förvåna mig mycket om inte några tänkare inom administrationen redan har tänkt sådana tankar. Sist vi skulle få möjlighet att diskutera så var det extremt oanonymt, eftersom man var tvungen att logga in med KI-inloggning, och forumet lades ner, eftersom inga skrev där, vilket ju inte var så förvånande. Nu till den aktuella katastrofen. Jag har aldrig tidigare (sedan tidigt 1970-tal) varit med om sådan upprördhet bland oss anställda. Jag tror att de flesta tänker mer på de personer som dödats, därför att man ersatt djurförsök med humanförsök, och KI och KS del i detta, än inverkan på Varumärket. Alla har vi väl också mött spydiga kommentarer om KI, vilka KI bäddat för genom en väl exponerad självgodhet. Måste varje föredrag presenteras som: The Karolinska Institutet Discovers seminars present excellent ongoing research by scientists at KI? Tramsigheten med ordet ”excellent” blir tydligare om man försöker översätta det till riktig svenska (”jätteduktig”??). Behöver ett genuint världsledande institut påpeka (ofta!) att man är ”världsledande”? Det är bra att reningsprocessen börjat. Vi väntar med spänning på sjukvårdsdelen och hur man lyckats förvandla ett tydligt forskningsupplägg (i fel ordning och utan tillstånd) till akut livräddande åtgärd (vilket det ju inte blev ...). Enligt vår Varumärkesplattform (sic) är våra kärnvärden Excellens, Passion och Handlingskraft. Man får ju medge att Macchiarini et.co. uppvisat betydande Passion och Handlingskraft i sin strävan till Excellens! Den mer vardagligt framträdande generalegenskapen på KI uppfattar jag snarare som Ängslighet. Vi jobbar inte för att bli bra lika mycket som vi är ängsliga för att halka ner på rankinglistorna. Vi konstruerar formella kontrollsystem och automatiska beslutssystem för att ingen (lednings)person ska kunna vara ansvarig för något som kan gå fel. Fast nu gick det ju fel i alla fall. Jag befarar nu att den interimistiska och nya KI-ledningen kommer att känna ett starkt behov av att visa Handlingskraft och vidta Åtgärder, samtidigt som man plågas av ängsligheten Dessa åtgärder kommer att drabba oss alla, som på intet sätt kan ha bidragit till skandalen, i form av: Obligatorisk web-kurs i etik, web-kurs i regler om sidoverksamhet, några formulär till i doktorandregistreringspacken, nytt uppförandekodformulär, fler påpekanden om att man inte som KI-anställd får utföra uppenbart olagliga handlingar, fler prefektunderskrifter på papper som hen omöjligt kan bedöma innehållet av etc. Min vädjan är nu att man bekämpar dessa reflexåtgärder, vars funktion huvudsakligen (bara?) är att visa att ledningens handlingskraft. Man kanske inte ska ändra en enda regel, bara för att många regler brutits. Omdöme, moral och vaksamhet är det svårt att skriva regler om. Min tro är det är lång effektivare att inte lägga en dimma av pseudoåtgärder över KI utan att köra analysen av vad som hänt, och vilka personer som gjort vad, ner till botten med stor öppenhet. Låt de som är ansvariga ta ansvar. Låt vetskapen om vad som hände svida. Låt det som hänt minnas. Så minskar vi bäst risken för att något liknande upprepas och så kan vi börja återta vårt anseende igen.

Karin Dahlman-Wright

Karin Dahlman-Wright

Hej Ulf! Tack för ditt inlägg som lyfter många viktiga aspekter. Jag ser inte heller att ytterligare regler och kontroller löser de utmaningar som Karolinska Institutet nu står inför. Inga regler eller kontroller kan kompensera för det faktum att i slutändan är det viktiga hur vi som individer agerar. Det handlar, som du så klokt påpekar, om omdöme, moral och vaksamhet. I relation till ditt sista stycke vill jag tydliggöra; Det är min bestämda uppfattning att vi måste göra allt för att komma till rätta med de problem vi har kunnat se. Vi ska inte blunda för något, inte ta några andra hänsyn än att få fram en så sann bild som möjligt. Bara då har vi en chans att återvinna förtroendet från medborgarna, medarbetare och finansiärer. Med vänlig hälsning Karin

Related posts