KI talar inte med kluven tunga

Hanne Kjöller har på DN:s ledarsidor skrivit en ledare om Karolinska Institutet.

DN har valt att inte publicera min kommentar varför jag istället lägger ut den på min blogg.

I en signerad ledarkrönika (DN, 5/4) lyfter Hanne Kjöller på nytt frågan om KI:s agerande kring Macchiariniaffären. Jag kan hålla med om det mesta av det hon skriver. På flera punkter har jag också som ny rektor vidtagit åtgärder och gjort offentliga uttalanden som går precis i samma riktning. 1) Etikrådet i dess gamla form har upplösts genom beslut av mig, och en ny organisation ska etableras. 2) Forskningsfusk bör i framtiden utredas av en utomstående myndighet, inte internt på varje lärosäte, och detta framförde jag i en radiointervju redan min första vecka på jobbet (P1 Morgon, 15 februari). 3) Allvarliga misstag har begåtts i hanteringen av Paolo Macchiarinis anställning och verksamhet, och här avvaktar vi både en oberoende utredning av Sten Heckscher (tillsatt av vår styrelse, konsistoriet) och utlåtanden från Centrala Etikprövningsnämnden (begärda av mig). Hanne Kjöller nämner flera av våra medarbetare vid namn, men här väljer jag av naturliga skäl att inte uttala mig innan den oberoende granskningen har redovisats.

På de flesta punkter är vi alltså överens. Det jag vänder mig mot är rubrikens anklagelse om att vi ”talar med kluven tunga”. Det håller jag inte med om. Jag vill nog mena att den nya ledningen för KI konsekvent har kommunicerat att ett antal allvarliga fel begåtts, vilket inte är acceptabelt och ska utredas i botten, och att vår internkultur inte har varit tillräckligt bra på att upptäcka och korrigera misstag, vilket vi arbetar hårt på att förbättra.

2 comments

Christer Sylvén

Christer Sylvén

Hur skall man kunna återfå sin känsla av stolthet för KI? Idag har våra visselblåsare fått pris av Transparence Internationals svenska gren o Dagens Medicin har stor intervju med Karl-Henrik Grinnemo. Det är pinsamt att KI inte föregått med att ge visselblåsarna sitt fulla erkännande innan detta pris och det kommer att bli ännu mer pinsamt när man inte snabbt har tagit tag i inlaga till rektor daterad 26/2 2016 från Göteborgsprofessorerna Kristoffer Hellstrand och Elias Eriksson om KI:s behandling av Karl-Henrik Grinnemo. Det räcker inte med att hänvisa till pågående tröga utredningar. Av inlagan framgår det uppenbara hur Karl-Henrik Grinnemo har behandlats illa. Det är mycket allvarligt att KI fortfarande skickar ut en sådan bild. Jag såg senast i förra veckan på en tysk blog där man tagit kontakt med avdelningschef Lisen Samuelsson på KI:s universitetsförvaltning och som då meddelat KI:s dom över Karl_Henrik Grinnemos påstådda plagiat. https://forbetterscience.wordpress.com/2016/03/15/macchiarinis-german-ex-friends-jungebluth-and-bader/ Update 7.04.2016. I received information from Lisen Samuelsson from KI Legal Department regarding the accusations Jungebluth raised against Grinnemo: “A report towards Dr. Karl-Henrik Grinnemo concerning research misconduct was made by Dr. Philip Jungebluth on April 11, 2014. The report pertained whether the use of data was allowed, if false information had been given and if information had been distorted. On April 28, 2015 the Vice-Chancellor [Anders Hamsten, -LS] decided that Dr. Karl-Henrik Grinnemo had been careless on many occasions in his research but he was not found guilty of research misconduct (Case nr 2-1309/2014)”.

Martin Lindahl

Martin Lindahl

Det förefaller mig som om uppdraget att leda KI blir omöjligt av följande skäl: Rimligen måste en stor del av KI:s ledning rekryteras bland personer som redan har tongivande positioner inom organisationen. Samtidigt måste denna ledning vara väsentligen okompromenterad av det som varit. Jag gissar att du Karin kan vara en person som förenar dessa egenskaper. Problemet uppstår av att den bedömningen måste göras av en "ren" styrelse, för att du och andra skall kunna verka utifrån ett klart mandat. När regeringen (01/04, sic) väljer att tillsätta en styrelse med ett flertal gamla medlemmar, däribland ordföranden Lars Leijonborg kan du/ni aldrig få det mandatet, er lämplighet för uppdraget oaktad.

Related posts