Forskning tydligt på plats i regeringsförklaringen – men inte i ministerns titel

I veckan fick Sverige en ny regering. Jag tycker att det framgår i regeringsförklaringen att Sverige fortsatt ska vara en stark forsknings- och kunskapsnation och välkomnar flera markeringar i dokumentet. Samtidigt hade jag gärna sett att det tillsatts en minister med forskning i sin titel. Att ”forskning” saknas i titeln skickar fel signal. För jag är övertygad om att den nya regeringen och den nya ministern kommer att prioritera inte bara utbildning utan också forskning.  

”Utbildning och forskning av hög kvalité är helt avgörande för Sveriges välstånd”, står det i den nya regeringsförklaringen. Sverige är en stark forsknings- och kunskapsnation, men också en nation med höga ambitioner inom bland annat livsvetenskap. För att denna position ska bibehållas och stärkas krävs en genomtänkt politik, resurstilldelningar och reella, långsiktiga satsningar. Det är viktigt att handlingsutrymmet för universitet och högskolor säkerställs. Det är avgörande för att ”gröna innovationer, världsledande utbildning och forskning” ska kunna ge Sverige ”stora rubriker utomlands”. För så lyder ambitionerna i regeringsförklaringen.

Forskning och vetenskap

I regeringsförklaringen står det även att ”Vetenskap och forskning ska stå fri från politisk styrning”. Ni som följer min blogg och andra uttalanden känner till mitt starka engagemang för akademisk frihet och institutionell autonomi. Det är något vi aldrig får ta för givet och måste alltid aktivt värna om. Karolinska Institutet har under de senaste åren trappat upp engagemanget i de här frågorna. När vi ser oss runt i omvärlden är motivet för detta engagemang uppenbart. Den akademiska friheten hotas på flera fronter och det är djupt bekymmersamt att demokratinivån generellt har en starkt vikande trend i världen. Det betyder att vi välkomnar regeringsförklaringens understrykning av behovet för institutionell autonomi.

Forskning och högre utbildning är en global verksamhet, och för att fortsätta utvecklas inom allt från grundforskning till livsvetenskap, så krävs det att Sverige har möjlighet att attrahera de bästa forskarna och studenterna till att bedriva sitt arbete här. Därför gläder det mig att se att regeringen i sin regeringsförklaring skriver att ”reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen samt utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation”. Det här är något som KI arbetat intensivt för och vi ser fram emot att regeringen följer upp detta. Jag har även tidigare berört ämnet här i bloggen.

Kvalitet och excellens, samt specifika område

Det är också viktigt att se att regeringsförklaringen understryker betydelsen av kvalitet och excellens:  

“Universitet och högskolor ska styras mer utifrån principer av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens, än av rena volymmål.”

Regeringsförklaringen nämner även några specifika områden som speciellt viktiga. Bland annat framhävs betydelsen av att investera i kvinnors hälsa och psykisk hälsa:  

En större satsning genomförs riktat mot mer jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Unga kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. En speciell satsning görs inom vård för migrän, endometrios och klimakterievård. Lagstiftningen ändras så att möjligheten att göra abort även i hemmet tillåts. En nationell förlossningsplan tas fram för att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Så många födande kvinnor som möjligt ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen. Få frågor är så viktiga som att tidigt nå barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Statistiken är illa nog. Men för den som i sin närhet har någon med psykisk ohälsa, är det inte alls statistik, utan djup och personlig tragik.

Nya utbildningsminister Mats Persson

Som jag sa när jag kommenterade den nya regeringen i SR Vetenskapsradion Nyheter så har jag tillit till att Mats Persson som utbildningsminister kommer att arbeta för den högre utbildningens och forskningens ställning i samhället. Han är själv disputerad och har därmed med stor sannolikhet stor förståelse för de villkor och förutsättningar som finns för akademin. Det är en bra grund. Jag har via sociala medier skickat en inbjudan till Mats Persson att besöka KI och det gläder mig att han snabbt tackade ja. Så snart det är möjligt hoppas jag att han kan komma hit till KI för en diskussion om akademins ställning och framtid. En sådan diskussion behövs, om Sveriges forskning ska fortsätta ha stor genomslagskraft.      

0 comments

Related posts