Ta chansen att påverka i akademiska valen

2018 är ett valår i Sverige, men också på Karolinska Institutet. Sammanlagt ska 81 representanter väljas i olika steg, och de kommer att ingå i beslutsfattandet på KI ända upp i Konsistoriet. Röstberättigad är den som 1 januari 2018 är anställd som lärare eller forskare vid KI om anställningen omfattar minst halvtid, men alla har rätt att nominera kandidater – också studenter.

Styrningen av KI vilar ytterst på högskolelagen och högskoleförordningen som slår fast att lärosäten ska ledas av en styrelse (konsistoriet) och rektor, men bortsett från det så ska styrningen utformas på ett sätt som passar verksamheten.

1 januari 2019 träder den nya organisationen i kraft, och de valda representanterna kommer att spela en stor roll i hur vi formar vår gemensamma framtid.

Själva valen är både beslutande och rådgivande, och all information om hur valen går till finns här.

Missa inte chansen att vara med och påverka vilka som ska vara med och forma framtidens KI – eller är kanske just du en framtida ledare på KI?

 

 

0 comments

Related posts