KI:s seminarium i Almedalen: Om oväntade allianser för att skapa en hållbar värld

I år firar politikerveckan i Visby – Almedalsveckan – 50 år. Den norska motsvarigheten, Arendalsuka, har inte riktigt lika många år på nacken, den arrangeras nu i sommar för sjunde gången. Jag har varit med i många år och har i min tidigare position som rektor för universitetet i Oslo drivit och diskuterat frågor om akademisk frihet, forskningsetik och global hälsa. Almedalsveckan och Arendalsuka är mötesplatser för viktiga sektorer i samhället, där en konstruktiv dialog förs kring viktiga frågor. Det är arenor som universiteten ska finnas och delta aktivt i.

I år är det dags för premiär för min del att närvara under Almedalsveckan i Visby, 1- 8 juli. Jag har naturligtvis hört mycket om denna vecka och jag ser verkligen fram emot resan till Gotland. Det kommer att bli dagar fyllda av möten, nätverkande och intressanta samtal. Att skapa forum och tillfällen för dialog är en avgörande faktor för att framtidens stora utmaningar ska kunna lösas.

Agenda 2030

FN har fastställt 17 globala mål för hållbar utveckling i den så kallade Agenda 2030. Hälsa är tydligt närvarande i ett flertal av dessa mål. Målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Denna komplexitet i hur målen bör angripas för att uppnå hållbarhet gör sig även gällande i de svårigheter, intressekonflikter och dilemman som ska lösas. Komplexiteten i utmaningarna och målen gör att universiteten förväntas ta ett stort ansvar i arbetet med Agenda 2030, inte minst genom utbildningen.

Detta gäller i högsta grad KI. Vi ser innehållet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som inspirerande och jag vill att dessa perspektiv ska genomsyra vår verksamhet. Agenda 2030 är till exempel centralt när vi nu tar fram en ny vision och strategi för KI.

KI:s seminarium

För att nå hållbarhetsmålen måste alla bidra och vi måste också tänka nytt, kreativt och innovativt. Det handlar om att skapa samarbeten som överskrider sektorer, discipliner, stater: genom oväntade allianser. Jag kommer därför att leda ett seminarium i Almedalen på detta tema: Vem tar ansvar för världens hälsa? Om hur oväntade allianser kan ge en hållbar värld. Det här blir KI:s enda egna arrangemang under årets politikervecka. Tisdag den 3 juli kl 15.45 kör vi igång, i Wisby Strand och Congress. Är du i närheten, missa inte det här! Jag kan utlova ett spännande seminarium med engagerade och passionerade deltagare i panelen. Se programmet för mer detaljer.

Förutom KI:s eget seminarium kommer KI att som tidigare år vara välrepresenterat i Almedalen. Många forskare och lärare från KI blir varje år inbjudna för att tala och samtala om olika ämnen och så är det även i år. Det är med glädje och stolthet som jag ser hur våra medarbetare samverkar med det omgivande samhället genom att aktivt delta i seminarier, samtal, diskussioner och andra kommunikationsinriktade aktiviteter med forskarkollegor, beslutsfattare, medier och allmänhet. KI har en betydelsefull roll i samhället och därmed ett ansvar i att delta i samhällsdebatten.

 

0 comments

Related posts