Bra med politisk uppmärksamhet om Ahmadreza Djalali

EU-parlamentet antog den 31 maj en resolution som kraftfullt och tydligt tar avstånd från den brist på rättssäkerhet som råder i Iran. Det är ett utmärkt ställningstagande som ytterligare sätter press på regimen. En av många som på rättsosäkra grunder sitter fängslad i Iran är den tidigare KI-anknutne forskaren Ahmadreza Djalali. Anklagelserna mot honom är enligt flera källor, bland annat Amnesty International, helt grundlösa och den dödsdom som utfärdats mot honom är ingen annat än en rättsskandal.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson har drivit fallet Djalali på EU-nivå och i den debatt som föregick beslutet om parlamentets resolution förra torsdagen, sa Adaktusson bland annat att detta ”är ett övergrepp mot en enskild EU-medborgare och det är också en skymf mot människovärde och mot demokratiska värderingar”. Det är en beskrivning jag delar till fullo.

Situationen för Ahmadreza Djalali var också uppe för diskussion i samband med interpellationsdebatt i riksdagen i dag, fredag. Det var riksdagsledamot Amineh Kakabaveh som väckte ämnet och som i debatten bland annat tog upp att Sveriges röst är viktig när det gäller bristen på rättssäkerhet i Iran. Sveriges utrikesminister Margot Wallström slog fast att regeringen och UD fortsätter de konsulära ansträngningarna för stödja Ahmadreza Djalali.

Jag har skrivit om Djalali flera gånger tidigare, senast i slutet av april i år, och är personligen djupt engagerad i kampen för att få honom frigiven. Det är min förhoppning att EU-parlamentets skarpa uttalande, debatten i den svenska riksdagen och UD:s aktiviteter, tillsammans med många andra aktörers agerande, medverkar till att rättssäkerheten förstärks i Iran, att Ahmadreza Djalali dödsstraff inte verkställs och att han får lämna fängelset snarast.

 

0 comments

Related posts