Uppföljning av beslut om oredlighet i forskning

Som jag tidigare skrivit om, så fattade jag förra måndagen (25 juni) beslut i det ärende som rör sex publicerade artiklar i fyra olika tidskrifter, byggda på forskningsverksamhet efter tre transplantationer av syntetisk luftstrupe under åren 2011-2013 – det så kallade Macchiarini-ärendet.

Beslutet innebar att sju forskare fälls för oredlighet, 31 anses vara klandervärda och fem frias.

Det finns nu en uppföljande text på Karolinska Institutets webbplats, med kommentar om bland annat följder för de forskare som berörs.

 

0 comments

Related posts