Happy Pride och glad sommar!

För drygt elva månader sedan, den 4 augusti 2017, skrev jag mitt första blogginlägg som rektor vid Karolinska Institutet: Ett universitet för mångfald. Det naturliga hade kanske varit att beskriva mina planer och mål för KI. Men frågan om alla studenters självklara rättigheter behöver ständig uppmärksamhet: att på lika villkor kunna tillgodogöra sig kunskaper och utbildning på KI och andra lärosäten, oavsett kön, sexuell läggning, transgender-identitet, -utryck, etnicitet, trosuppfattning, ålder eller funktionsvariation.

Nu är det snart dags för årets Prideparad i Stockholm och jag vill uppmuntra alla som kan att gå med lördagen den 4 augusti. Jag gick med KI:s studenter och medarbetare förra året, i år missar jag Pridetåget då jag håller föreläsningar utomlands.

KI:s inställning är tydlig: Mångfald är en styrka. Olika erfarenheter och perspektiv bidrar till att vår utbildning och forskning blir ännu bättre, att den håller högre kvalitet och att möjligheterna till bättre resultat ökar. Det är en viktig anledning till varför KI behöver fokusera ännu mer på breddad rekrytering och på internationalisering. Självklart kan vi bli bättre, även om omvärlden i hög grad finns närvarande på våra campus i Solna och Flemingsberg redan i dag. Efter snart ett år som rektor för KI kan jag konstatera att mångfald verkligen är något som präglar KI. Varje dag träffar jag studenter, forskare och medarbetare från skilda delar av världen, med olika bakgrunder och med olika sätt att tänka.

Mitt första år

Mitt första år på KI har gått oerhört fort. Det har varit intensivt, roligt, spännande och stundtals svårt. Jag ska inte rada upp allt som hänt, det finns det inte plats för, men efter en återblick i min blogg sedan augusti 2017, kan jag konstatera flera saker:

  • Forskningen håller exceptionellt hög kvalitet och visar stor konkurrenskraft, bedömd genom tilldelning av externa medel.
  • Det finns ett brett samförstånd kring att studenterna är en viktig resurs och att status på utbildningen måste stärkas.
  • Trivseln och arbetsglädjen hos våra anställda är på väg tillbaka, efter en tung period for KI.
  • Studenter och anställda har på ett imponerande bidragit till utformningen av KI:s nya vision och till att denna process har blivit ”bottom-up”. Ett stort tack för detta.

Och inte minst: Det gläder mig att det finns ett stort intresse av att leva upp till KI:s vision att arbeta för alla människors hälsa – över geografiska gränser, och med jämlikhet och hållbarhet som viktiga perspektiv. Som medicinskt universitet måste KI erkänna att hälsa inte bara är biologi utan i allt högre grad definieras av beslut i alla politiska sektorer. I en globaliserad värld där planetens gränser är under press får begreppet hälsa ett helt nytt innehåll, och detta måste kommuniceras till våra studenter, våra framtida ledare.

För KI:s nya strategi (Strategi 2030) har vi valt samma tidshorisont som FN när de formulerade de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hälsa är centralt för en majoritet av de 17 hållbarhetsmål som FN har definierat och som vi alla har ett ansvar för att förverkliga. Tillsammans med mina kollegor har jag skrivit om dessa saker i Lancet (se referenslista nedan).

Glad sommar!

Sommaren är i sitt esse och de flesta har en tids välförtjänt ledighet. För egen del väntar min årliga vistelse i de norska fjällen, vilket innebär lite mer tid än vanligt för familj, läsning, vandringar och eftertanke. Det innebär också att uppdateringarna här på bloggen inte blir så frekventa den närmaste tiden. Jag vill passa på att tacka alla er som följer min blogg och önska en härlig sommar!

A banner for the Pride Parade

Karolinska Institutet – a university for diversity

 

Engebretsen E, Heggen K, Ottersen OP. The Sustainable Development Goals:ambiguities of accountability. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):365.

Acunzo DJ, Escher G, Ottersen OP, Whittington JD, Gillet P, Stenseth NC,Negrutiu I. Framing planetary health: arguing for resource-centred science.Lancet Planet Health. 2018 Mar;2(3):e101-e102.

Engebretsen E, Heggen K, Das S, Farmer P, Ottersen OP. Paradoxes ofsustainability with consequences for health. Lancet Glob Health. 2016 Apr;4(4):e225-6

Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C, Buss P, Chongsuvivatwong V, Frenk J,Fukuda-Parr S, Gawanas BP, Giacaman R, Gyapong J, Leaning J, Marmot M, McNeill D,Mongella GI, Moyo N, Møgedal S, Ntsaluba A, Ooms G, Bjertness E, Lie AL, Moon S, Roalkvam S, Sandberg KI, Scheel IB. The political origins of health inequity:prospects for change. Lancet. 2014 Feb 15;383(9917):630-67.

0 comments

Related posts