Dagen efter valet…

Valdagen är nu över och det parlamentariska läget i Sverige är i hög grad oklart, med i stort sett jämnt lopp mellan blocken och med ett stärkt SD som en tredje variabel. Jag ska inte gå in och spekulera om vilken regering vi får de kommande fyra åren, men kommer naturligtvis följa de stundande förhandlingarna med stort intresse.

Även landstingsvalet i Stockholm är i hög grad intressant för oss på KI. Vi har ett nära och tätt samarbete när det gäller utbildning och forskning med SLL och det landstingsdrivna Karolinska Universitetssjukhuset – ett samarbete som jag tror och hoppas kommer att förstärkas ytterligare framöver oavsett hur mandaten slutligen fördelas mellan partierna.

Ingen egen majoritet

Med viss reservation för att alla röster ännu inte är räknade, så får inget av blocken egen majoritet i landstinget. Den borgerliga kvartetten minskar marginellt som grupp, men uppvisar relativt stora interna omfördelningar (M backar – C och KD ökar). S har i stort sett ett oförändrat valresultat och V går framåt, men eftersom MP samtidigt tappar rätt mycket, så minskar de röd-gröna sin röstandel mer än alliansen. Också på den regionala nivån ökar SD.

Debattartikel i SvD

Som statligt universitet har vi en nära relation till politiken och det är också viktigt att vi deltar aktivt i samhällsdebatten. På valdagen publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel där ett 60-tal företrädare för olika aktörer, däribland jag som representant för KI, skriver att forskning, vetenskap och kunskap behöver lyftas i den politiska diskussionen. Vi sammanfattar vårt budskap i tre punkter:

  1. Initiera flera systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap
  2. Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem utvärderas systematiskt
  3. Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet webbplats.

0 comments

Related posts