Det måste få ta tid

Diskussionen om Macchiarini-ärendet har pågått i flera år och kommer av allt att döma att fortsätta under lång tid framöver. Jag förstår om många som dagligen kommer till sina laboratorier, föreläsningssalar och kontor på KI känner en viss frustration. Ska vi aldrig kunna lämna det här bakom oss och gå vidare? Varför tvingas allt gott som görs här på KI ständigt stå i skuggan av det här ärendet?

Jag kan känna likadant.

Samtidigt är jag övertygad om att det här är något som KI måste gå igenom. Det har skett många misstag, så mycket har gjorts fel. Det är min och KI:s övriga lednings uttalade ambition att lyfta på alla stenar och förhindra att patienter drabbas och plågas på grund av oetisk och oredlig forskning.

Debatten är viktig

Det får ta den tid som krävs. Och debatten är viktig. Just nu pågår det exempelvis ett replikskifte på Svenska Dagbladets kultursida där ordförande i konsistoriet (KI:s styrelse) Mikael Odenberg författat ett inlägg som publicerades i morse.

I dag släpptes Bosse Lindquists bok ”Macchiarini-affären – Sanningar och lögner på Karolinska”. Lindquist är en av dem som genom tålmodigt arbete avslöjat och offentliggjort alla märkliga och tragiska turer kring Paolo Macchiarini, hans forskarkollegor och ett antal chefer och ansvariga på både KI och på Karolinska universitetssjukhuset. Hans dokumentärfilmserie ”Experimenten” fick stor uppmärksamhet när den sändes i början av 2016 och serien ledde till att Bosse Lindquist fick Stora journalistpriset senare samma år.

Det priset var han utan tvekan värd.

Jag har ännu inte läst hans nya bok, men kommer att göra det så snart jag får en möjlighet. I intervjuer inför boksläppet har Bosse Lindquist bland annat sagt sig vilja veta varför KI och sjukhusledningen försökte mörka vad som skett. Hur kunde det gå så långt? Varför lyssnade ingen på de varningssignaler som kom, bland annat från de fyra visselblåsarna? Hur kunde Macchiarini och hans kollegor tillåtas fortsätta efter det? Det är relevanta frågor.

Se gärna den diskussion som Mikael Odenberg hade med Bosse Lindquist i Aftonbladets webb-TV.

Åtgärder efter Macchiarini

Jag har sagt det förut och säger det gärna igen: Det har gjorts och görs mängder av förändringar och förbättringar som en följd av Macchiarini-ärendet. På KI:s webbplats finns en särskild ”åtgärdssida” där den som vill kan gå in och själv bilda sig en uppfattning om hur KI agerat och reagerat på det som hänt. Det handlar om allt från skärpta rutiner och interna riktlinjer till satsning på etikutbildning och bättre kontroll av CV och meriter vid anställningar. Vi har inrättat ett vetenskapligt ombud och skapat möjligheter att anmäla misstänkt fusk anonymt. Listan är lång – och den kommer att bli ännu längre.

Vi har också konsekvent varit öppna med det som är kopplat till ärendet. Information finns samlad på webbplatsen, med syftet att både vi själva och externa aktörer ska kunna få en så god och fullständig överblick som möjligt över vad som hänt.

Den andra bilden

Vi förtjänar mycket av den kritik som Bosse Lindquist riktar mot oss, men vi får aldrig glömma bort den andra bilden: den som visar på allt gott som görs här på KI. Alla de studenter vi utbildar, all den kunskap vi tar fram, all den forskning som görs och som leder till bättre behandlingsmetoder.

Vi måste också lyfta fram allt det goda som hamnar i skuggan av Macchiarini.

 

0 comments

Related posts