Viktiga markeringar i nya landstingsledningens politiska plattform

Stockholms läns landsting har nu formerat det nya politiska styret under den nu inledda mandatperioden. Dessutom får landstinget från och med årsskiftet också nya ansvarsområden, eftersom man då tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Det betyder att det blir än viktigare att samverkan mellan Karolinska Institutet och SLL (eller Region Stockholm som jag förmodar blir det nya namnet) fortsätter att fungera och att det fördjupas ytterligare framöver.

Oavsett politiskt styre och organisationsform, är SLL och KI ömsesidigt beroende av varandra. Genom en fungerande samverkan kan vi båda på ett berikande och fruktbart sätt utnyttja varandras särskilda kompetenser och ansvarsområden. Som jag tidigare tagit upp i olika sammanhang, bland annat i en debattartikel, så är en fungerande samverkan med hälso- och sjukvården i Stockholm en förutsättning för att KI även fortsättningsvis ska kunna bedriva utbildning och forskning i absolut toppklass. KI å vår sida bidrar aktivt till att landstinget, dess patienter och skattebetalare, får tillgång till kompetens och personal inom hälso- och sjukvården och att den patientnära kliniska forskningen snabbt kan implementeras och skapa nytta och mervärde.

Ser med glädje

Därför ser jag med glädje att den nya majoritetskoalitionen tar upp såväl kompetensförsörjning som forskning och innovation som viktiga inslag i den gemensamma landstingspolitiska plattform som presenterades för en tid sedan. Förhoppningsvis kan KI, genom att vara en aktiv samarbetspartner, bidra till goda och fördjupade relationer med landstingets/regionens företrädare.

De fem partierna som nu bildar majoritet i landstinget, skriver bland annat följande under rubriken ”En tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet”:

”Forskning och utbildning ska ske i och genom samverkan i hela vårdkedjan, inte minst inom öppenvården. Starkare band mellan hälso- och sjukvården och forskningen ska underlätta nya behandlingsmetoder. Den patientnära forskningen och vårdens förbättringsarbete ska stimuleras i samarbete med akademin, industrin, patienterna och professionen i syfte att Regionens konkurrenskraft inom life science. Alla vårdgivare – såväl regionens egna som privata – ska delta i utbildning och forskning.”

Långsiktig strategi

Vidare skriver partierna att en långsiktig life science-strategi ska tas fram och att det ska genomföras ”ett innovationslöfte och ett forskningslöfte under mandatperioden”.

Detta är utmärkt!

Från KI:s sida vill vi gärna vara med och ge råd till hur utformningen av villkoren ska se ut när det gäller alla vårdgivares skyldighet att medverka i utbildning och forskning. Detta är en mycket viktig fråga för KI. Vi hoppas också kunna samarbeta nära med landstinget/regionen om både innehållet i den kommande life science-strategin och i de planerade innovations- och forskningslöftena.

0 comments

Related posts