Solnavägen blir allt smalare

Förra helgen blev osedvanligt intensiv för våra kollegor på Karolinska Universitetssjukhuset här i Solna. I söndags skedde nämligen den fjärde och sista flytten av vården 2018. Det innebär att grannen på andra sidan Solnavägen, tillika vår viktigaste samarbetspartner, nu tagit hela den nya sjukhusbyggnaden i bruk. Det har verkligen varit en omfattande och omvälvande resa från projektets start för omkring tio år sedan och fram till i dag. Processen startade dock flera år tidigare. I början av 2000-talet tillsattes SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus), som hade till uppgift att undersöka möjligheterna för att skapa ett nytt universitetssjukhus.

Utvecklad samverkan

Utredningen hade som en tydlig utgångspunkt att den starka samverkan mellan sjukvård och forskning ytterligare skulle utvecklas. Just detta, de nära kontaktytorna mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, talade för att en nytt sjukhusbygge skulle placeras i direkt anslutning till det redan existerande sjukhusområdet i Solna.

Under det dryga år jag har varit rektor på KI, har jag sett hur byggnaderna på sjukhussidan färdigställts och hur verksamheter flyttat in. Den 25 maj var jag en av talarna när huvudbyggnaden invigdes. Jag tog då upp vår gemensamma ambition att utveckla samarbetet mellan universitetet och sjukhuset och använde den symboliska bilden att vi tillsammans ska arbeta för att göra Solnavägen smalare. Det handlar helt enkelt om att koppla vården, forskningen och utbildningen närmare till varandra – att den kopplingen fungerar är en förutsättning för ett framgångsrikt sjukhus och för en hälso- och sjukvård i världsklass.

Biomedicum och Bioclinicum

Det här symboliserar också med de nya forskningsbyggnaderna Biomedicum (som tillhör KI) och Bioclinicum (som tillhör universitetssjukhuset) och den gångbro som går ovanför Solnavägen, mellan dessa byggnader. Sammantaget har vi nu gemensamt skapat ett modernt life science-kluster med framtiden för sig. Här skulle jag vilja se fler gemensamma seminarier med fokus på translationell forskning och som växelvis kan arrangeras i Biomedicum respektive Bioclinicum. Jag vet att det redan tagits initiativ till detta.

2018 har varit ett flyttintensivt år för både sjukhuset och för KI. Omkring 80 procent av KI:s experimentella forskningsverksamhet har nu flyttat in i nya lokaler här i Solna och på campus Flemingsberg. Och i november går de sista flyttarna till Bioclinicum.

För några dagar sedan deltog jag på ett symposium på Djurönäset, som samlade alla dem som nu flyttar in i ANA8 på Flemingsberg. Det var en trevlig upplevelse. Många goda visioner om hur denna byggnad kan stärka forskning, utbildning och innovation. Det var speciellt spännande att höra hur byggnaden nu är utformad för att säkerställa en tät koppling mellan utbildning och forskning.

En omställning

Att flytta kan upplevas både positivt och negativt. Det är helt klart en omställning för medarbetare, studenter, forskare och patienter och ibland kan en omfattande flytt kännas som en belastning. Det är dock både min förhoppning och övertygelse att både sjukhuset och KI på sikt kommer att se tillbaka på de här åren präglade av flyttbestyr som något i grunden positivt. Båda parter, landstingets sjukhus och KI, har nu fått tillgång till moderna, säkra, funktionella och ljusa lokaler som är bättre anpassade till dagens arbetsmiljökrav och till de behov som finns för avancerade laboratoriemiljöer och högspecialiserad vård. Det gäller nu att hålla fast vid de långsiktiga perspektiven och inte låta sig överväldigas av de akuta problem som alltid dyker upp i en flyttprocess.

Kan fokusera

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och har en central och helt avgörande roll i samverkan mellan Karolinska Institutet och landstingets hälso- och sjukvård. När nu inflyttningen i de nya patientbyggnaderna är klar, och även vi på KI är klara med det mesta av flyttarna, innebär det att vi nu gemensamt och med större kraft kan fokusera på att fördjupa och utveckla den translationella forskningen och kliniska utbildningen.

Jag vill passa på att önska patienter, medarbetare och ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset ett varmt lycka till i de nya lokalerna. Med detta som bas kan vi tillsammans utveckla framtidens miljöer för ledande forskning och utbildning.

0 comments

Related posts