Kommentar till de senaste dagarnas medierapportering

De senaste dagarna har medier rapporterat om delar av innehållet i en ny bok, skriven av Harriet Wallberg och Kristina Appelqvist. Rapporteringen har främst handlat om två olika saker:

  • Att KI:s nuvarande ledning, däribland jag, ska ha hållit med om Harriet Wallbergs åsikt att det finns grava fel i den så kallade Heckscher-rapporten (den externa utredning som beställdes av det dåvarande konsistoriet, universitetsstyrelsen) och att vi ska ha lovat att gå ut och offentligt redovisa detta
  • Det har också hävdats att allt utredningsmaterial som ligger till grund för Heckscher-utredningen skulle ha försvunnit

Båda dessa påståenden är felaktiga. Vad jag försökte förmedla, och som hörs i den knastriga ljudinspelning av samtal med mig som cirkulerat i media, var att om det skulle visa sig att hennes påståenden var korrekta och kan dokumenteras, då finns det ingen anledning att förneka detta. Sanningen är alltid att föredra.

Den andra punkten stämmer inte heller. Det material som Heckscher och hans medarbetare tagit fram ur KI:s arkiv i samband med utredningsarbetet finns fortfarande kvar där, arkiverat och registrerat. Mer om detta finns att läsa på KI:s webbplats. Konsistoriets nuvarande ordförande Mikael Odenberg har också skrivit om detta på sin ordförandeblogg.

Jag har konsekvent tackat nej till intervjuer i samband med den här rapporteringen och det främst av två skäl:

För det första förväntades jag svara på frågor om bokens innehåll innan jag haft en chans att läsa den. Däremot hade åtminstone en redaktion fått tillgång till boken och hela dess innehåll långt i förväg. Detsamma gällde den ljudinspelning som Harriet Wallberg gjorde utan min vetskap vid vad jag upplevde som ett förtroendefullt samtal en dryg månad efter att jag tillträtt som rektor för KI.

För det andra inträffade detta innan jag ens var påtänkt som rektor för KI.

Mitt fokus sedan jag kom till KI i augusti 2017 har varit att detta universitet ska komma stärkt ur det som hänt. Under min föregångares tid som vikarierande rektor, nuvarande prorektor Karin Dahlman-Wright, inleddes ett omfattande, ambitiöst och genomgripande reformarbete som sedan fortsatt och förstärkts ytterligare under den tid jag har varit här. Vi har genomfört en mängd åtgärder och insatser, organiserat om en stor del av verksamheten, prioriterat ett förändringsarbete för öppenhet och medvetenhet om etiska perspektiv i utbildning och forskning, samt infört vetenskaplig ombudsman och ett nytt etikråd. Vi har fört intensiva och viktiga diskussioner om KI:s värdegrund, vi har lagt ner mycket kraft på en ny vision och på den nya Strategi 2030 som kommer att antas av konsistoriet under våren.

Det är detta jag har fokuserat på och det är detta som jag vill fortsätta att genomföra tillsammans med alla medarbetare.

0 comments

Related posts