On Karolinska institutets websites, we use cookies in order for the websites to work well for you. Cookies on the website

Close

Ökad press mot akademisk frihet och universitetens institutionella autonomi

Det fortsätter att komma illavarslande signaler från olika delar av världen om konkreta begränsningar av den akademiska friheten och om ökad press mot universitetens institutionella autonomi. Vi har sedan ett tag kunnat se en mycket bekymmersam utveckling i Ungern. I en debattartikel i Washington Post den 22 januari skrev min rektorskollega Ronald J Daniels på Johns Hopkins University i Baltimore, USA, om situationen. Han hade nyligen träffat representanter för det fristående Central European University (CEU), som varit verksamt i Budapest sedan 1993 men som nu, på grund av premiärminister Viktor Orbáns tydliga steg att begränsa dess autonomi, har beslutat sig för att flytta hela universitetet till Wien i Österrike. De vittnesmål som Daniels refererar till är skrämmande. En historieprofessor vid CEU konstaterar att Orbán helt enkelt mördat hans institution.

Minskad frihetsgrad

Vi ser också hur den ungerska Vetenskapsakademins frihetsgrad har minskat väsentligt genom nya regler som innebär att man går från ett system med generella statsanslag som fördelas av akademin på egen hand till att Vetenskapsakademin nu ska äska om medel utifrån specificerade ansökningar. Besluten om vilken form av forskning som ska få statliga stöd flyttas därmed från akademin till regimen. Dessa förändringar har mötts av omfattande protester från forskarsamhället såväl i Ungern som utomlands. I Budapest anordnades till exempel en demonstration i tisdags där deltagarna, många forskare, höll upp böcker som en stilla men talande protest mot Orbáns vetenskapsfientliga politik.

Det som händer i Ungern är mycket bekymmersamt, men listan på länder där den institutionella autonomin kringskärs kan göras längre; i till exempel Brasilien, Turkiet, Egypten och Nigeria har det under senare tid funnits en utveckling mot en ökad politisk kontroll.

Hota med indragna inslag

Även i USA ifrågasätts den akademiska friheten i större utsträckning än tidigare. I kölvattnet av Trump-administrationens närmast anti-vetenskapliga hållning i flera frågor, har skepticismen och kritiken mot universiteten ökat och förtroendet för dem minskat. Trump själv verkar inte tveka att hota med indragna statliga anslag till lärosäten om det inträffar något han ogillar. Exempelvis gav han offentligt uttryck för detta när Berkeley-universitet tvingades ställa in en gästföreläsning sedan det uppstått bråk på campus.

Också i Sverige ser vi tendenser till en utveckling som går i fel riktning. Det finns enskilda debattörer, också inom politiken, som ifrågasätter varför lärosäten ska ägna sig åt vissa forskningsfält och som är inne på att politiker ska styra forskning och högre utbildning hårdare. Och då ska vi vara medvetna om att den akademiska friheten i Sverige ingalunda är något att skryta över från början. Som Terence Karran m fl kunnat visa så placerar sig Sverige långt ner på skalan vid en jämförelse med andra liknande länder bland annat när gäller regelverk som garanterar akademisk frihet. Läs gärna ett tidigare blogginlägg som tar upp detta.

Sammantaget ser vi alltså många tecken på en negativ utveckling för akademisk frihet och institutionell autonomi, och då har jag ändå inte nämnt den närmast fullständiga brist på på detta som vi ser inom totalitära stater.

Grundpelare

Jag har skrivit om det många gånger förr – se till exempel min artikel How should universities confront a post-truth world? i University World News – men det förtjänar att nämnas igen: Den akademiska friheten är inte bara den självklara grundpelaren för lärosätena. Det är också själva förutsättningen för en vital, levande och utvecklande demokrati.

Det här är ett oerhört viktigt perspektiv i den samhällsdiskussion som jag hoppas att Struten, Styr- och resursutredningens slutbetänkande som presenterades för ett par veckor sedan, kommer att leda till. Jag kommer att göra vad jag kan för att uppmärksamma den här frågan.

University World News publicerade nyligen en bra genomgång om det här. Läs gärna också mitt tidigare inlägg om Struten.

0 comments

Related posts

Either your browser does not support javascript, or javascript is disabled. This site works best if you enable javascript.