Nytt och spännande tillskott på Campus Syd i Flemingsberg

Om ett par veckor, den 19 augusti, öppnar Widerströmska gymnasiet sin verksamhet på KI:s Campus Syd i Flemingsberg. Det drivs av Huddinge kommun och har sina lokaler i en för KI välkänd byggnad: Neo.

Widerströmska kommer under sitt inledande år ha 180 elever och runt 500 när den är fullt utbyggd, 2021. Skolan ska ha en tydlig life science-profil och ett nära samarbete med de högre utbildningar som redan finns på KI:s södra campus – som KI, KTH och Södertörns högskola.

Välkommet tillskott

Det här ett mycket välkommet tillskott i det utbildnings- och forskningskluster som nu växer sig allt starkare i Flemingsberg och som rektor för KI är det med stor glädje jag hälsar vår nya granne varmt välkommen.

Frågan om att säkerställa att nya generationer hittar till utbildningar och forskning inom life science är av mycket stor betydelse. Tidigare i år skrev jag en debattartikel  just på det temat. Det finns nämligen en oroande tendens att yngre blir mindre intresserade av t ex forskning inom medicin och hälsa. Därför är det både viktigt och bra att i högre utsträckning etablera gymnasieskolor med uttalat fokus på grundforskning och life science.

Fysiska närheten

Den fysiska närheten till universitet och högskolor – och till dess lärarare, studenter och forskare – kan förhoppningsvis bidra till ett ökat intresse för våra sektorer. Det är viktigt om Sverige ska ha möjlighet att behålla och stärka sin position som en ledande forsknings- och life science-nation: Något som det finns en uttalad politisk ambition för.

I en artikel som just blev publicerad menar jag att fysisk närhet är nyckeln till ett framgångsrikt life science-kluster. När vi tittar på life science-kluster på andra håll i världen kännetecknas de av en tät samverkan och fysisk närhet mellan grundforskning och klinisk forskning, mellan universitet och hälso- och sjukvård,och också av tät koppling till näringsliv och kompetens inom innovation och implementering. Lägg också till vikten av tillgång till studenter med talang, motivation och entreprenörsanda. Alla dessa framgångsfaktorer måste vara på plats för att realisera visionen i vår Strategi 2030, om att Stockholmsregionen ska utveckla ett internationellt ledande life science-kluster.

Öppningen av Widerströmska gymnasiet passar perfekt med denna vision. Detsamma gäller de omfattande satsningarna på utveckling av life science-kluster i Hagastaden, området kring vårt norra campus i Solna.

Inspirerande föredöme

Widerströmska gymnasiet har tagit sitt namn efter Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare: 1888 tog Karolina Widerström sin läkarexamen vid Karolinska Institutet. Hennes namn lever också vidare på campus Solna, där en av KI:s byggnader är namngivet efter henne: Widerströmska huset i korsningen Solnavägen/Tomtebodavägen. Ett utmärkt föredöme och exempel som visar att det går att flytta fram positionerna och öka och bredda rekryteringen till medicin och hälsa trots olika former av motstånd. Förhoppningsvis kan hennes framgångsrika kamp för att bli läkare också inspirera dagens ungdom att satsa på utbildning inom medicin och  life science.

 

0 comments

Related posts