Välkomna alla studenter!

Så har då en ny termin rullat igång här på Karolinska Institutet och våra campus har fyllts på med totalt omkring 2 200 nya studenter på våra utbildningar.

Som rektor är det med en känsla av stolthet och glädje som jag ser dessa nykomlingar gå runt och försöka hitta rätt bland alla byggnader och salar. Ha förtröstan: Ni kommer snart att känna er som hemma här på KI och jag är övertygad om att ni efterhand kommer att undra hur dessa år kunde gå så fort.

Ni är alla mycket varmt välkomna hit till oss! Och välkomna tillbaka, ni studenter som redan hunnit tillbringa en eller flera terminer här på KI!

Ligger i toppen

Nyligen fick jag frågor från en journalist om hur det kommer sig att KI alltid ligger med i toppen bland Europas universitet i internationella rankningar. Detta med anledning av att Times Higher Education nyss  publicerat ytterligare en stor jämförelse som placerar KI högst upp bland Nordens lärosäten. För en tid sedan kom också statistik som visar att antalet förstahandssökande till KI:s läkarprogram är högst bland alla program i hela Sverige.

Mitt svar på journalistens fråga var, i korthet, att det i grunden handlar om en god spiral. God kvalitet i utbildning och forskning leder till att de bästa vill söka sig till oss, vilket i sin tur leder till ännu bättre kvalitet och resultat.

Det här är förstås inget självspelande piano. För att upprätthålla en god kvalitet, måste vi ständigt arbeta aktivt för bli bättre. Vi kan aldrig slå oss till ro eller inbilla oss att KI:s goda anseende är något för alltid givet. Det är därför jag konsekvent pekar på vikten av att vi nu gör verklighet av vår nyligen antagna Strategi 2030.

Styrkan i mångfalden

En synnerligen angelägen del av Strategi 2030, och i KI:s verksamhet överhuvudtaget, handlar om styrkan i mångfalden, den självklara rätten till lika villkor oavsett bakgrund och vikten av att vi ständigt bekämpar alla tendenser till kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. Det här är och måste vara ett fundament för ett universitet som KI – ja, för alla högre lärosäten.

Möten mellan olikheter och mellan människor med olika bakgrund, främjar och breddar kunskapsfält, initierar nyfikenhet, skapar möjligheter för nya och oväntade upptäckter och ökar förståelsen för vår omvärld. Dessutom berikar det oss alla som medmänniskor.

Strategi 2030 syftar bland annat till att skapa en gemensam värdegrund, där allas lika värde är en självklar utgångspunkt. Detta speglas också i vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla. Det lilla men också stora ordet ”alla” säger att vårt perspektiv ska vara globalt och att vi ska arbeta för bättre och jämlik hälsa också för kommande generationer.  Vi inleder nu på allvar arbetet med att implementera strategin i reell verksamhet och också ta sikta på att förverkliga vår vision.

Viktig mötesplats

Med den bakgrunden är det fantastiskt att kunna konstatera att KI är en stor och viktig mötesplats för människor från hela världen. Förra året tog vi emot ansökningar till våra utbildningar från nästan 150 länder. Varje gång jag går runt på campus i Solna eller Flemingsberg hör jag olika språk och fast vi är olika så brinner vi för samma sak: att lära sig mer, att utsträcka kunskapens gränser ännu lite till och för att dela med oss av våra kunskaper.

Den som följer min blogg vet att jag brinner för att undervisa. Förra veckan föreläste jag för studenter som går på KI:s tandhygienistprogram och hade lite senare tre föreläsningar i anatomi för läkarstudenter. Det är alltid inspirerande att träffa våra studenter. Ser fram emot nästa gång!

Föreläsning inför studenterna på KI:s tandhygienistprogram. Foto: Erik Flyg 

0 comments

Related posts