Coronaviruset: KI ska vara en aktiv kraft mot rykten, skvaller och stigmatisering

Spridningen av nya coronaviruset, och det ökade antalet bekräftade fall av covid-19 leder till många frågor av de mest skilda slag. Utbrott av smittsamma sjukdomar har en tendens att väcka oro och ju närmare smittan kommer oss som enskilda personer, desto större blir farhågorna och rädslan. Det är inget konstigt, vi har sett det här upprepas ett flertal gånger under de senaste decennierna.

Det är viktigt att ta denna oro och alla de frågor som uppstår på allvar. Samtidigt får vi inte tappa proportionerna. Det är lätt att ryckas med av omfattande medierapportering, bilder av människor i skyddskläder och andningsmasker, nya “rekordsiffror” om antalet drabbade, av experter som uttalar sig på olika sätt, kritik som riktas mot myndigheter, ifrågasättande av vår gemensamma beredskap och liknande. Det räcker med att ägna några minuter på digitala plattformar för att inse att det förekommer ett stort mått av skvaller, rykten, rena falsarier och medvetna eller omedvetna lögner publicerade i många publika kanaler.

Fakta är grunden

För ett universitet som KI är självklart vetenskapligt underbyggda fakta grunden för all kommunikation, såväl internt som externt. Vi har kontinuerligt lagt ut information till våra medarbetare och studenter och vår centrala princip är glasklar: Vi följer och hänvisar till de rekommendationer och råd som de svenska myndigheterna tar fram – och som i sin tur är baserade på data från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Det är också viktigt att vi hela tiden påminner varandra om den värdegrund vi har här på KI. I vår Strategi 2030 betonar vi dels vårt ansvar att vara en engagerad aktör som ska skapa nytta för samhället och dels vikten av en god inre kultur. Det innebär till exempel att vi betonar en människosyn som ser hela människan och att vi har ett förhållningssätt som präglas av respekt och omtanke till varandra. I praktiken betyder det här att vi ska bemöta och behandla varandra med vänlighet och ärlighet, att vi ska vara öppna, tillitsfulla och hjälpsamma och att detta självklart ska gälla också när vi har utmaningar av den typ vi har nu med covid-19.

Stor risk

I tider av omfattande oro, ryktesspridning och omfattande osäkerhet finns det stor risk att polariseringar, orättfärdiga beskyllningar, stigmatisering och falska anklagelser frodas och sprids. Som medarbetare och studenter vid ett universitet bör vi känna ett extra stort ansvar att fungera som aktiva krafter mot detta.

Många på KI och jag personligen lägger nu ner stora krafter på att informera såväl internt som externt kring den pågående smittspridningen. Jag är övertygad om vi bidrar positivt till att ge en mer nyanserad och faktabaserad beskrivning av coronaviruset och hur utbrottet bör hanteras.

Frågan om coronaviruset kom även upp när vi i KI-ledningen i dag träffade ledningen för Region Stockholm. Vi var helt överens om vikten av att konsekvent och metodiskt arbeta utifrån faktisk kunskap och korrekta fakta och på så sätt medverka till att skapa lugn, tillit och förtroende i de fortsatta insatserna och aktiviteterna. Läs gärna senaste blogginlägget av sjukhusdirektören på Karolinska Universitetssjukhusets Björn Zoëga, som tar upp detta.

Gå in på informationssidan

Gör gärna till vana att regelbundet gå in på  den informationssida som vi skapat och som uppdateras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget förändras. Det finns också en ny intern artikel där både vår kommunikationsdirektör Anna Maria Böök och jag själv är intervjuad om frågor som rör smittspridningen samt en temasida.

Läs också gärna mitt blogginlägg från förra veckan (27 februari) där jag bland annat presenterade KI:s särskilda expertgrupp för covid-19. Texten har uppdaterats i dag eftersom gruppen har utökats med ytterligare en KI-forskare.

 

0 comments

Related posts