Kunskapsförmedling i coronans tid

Det är inte bara myndighetsföreträdare, politiker och opinionsbildare som syns i samhällsdiskussionen i dessa svåra pandemitider. Även forskarna får stor plats. Det är utmärkt och glädjande ur flera perspektiv – framförallt för att det visar att kunskap och vetenskap är efterfrågat. Och det vi nu ser – i en kris som drabbar många och som drabbar hårt – är att förmedling av kunskap sker på ett annat sätt.

Den allmänna bilden av ett universitet skapas i stor utsträckning av det som förmedlas av medierna. Det är främst genom uppmärksamhet i radio, TV, tidningar och på nyhetssajter på webben som allmänhet, politiker, andra beslutsfattare, potentiella studenter och anslagsgivare, kollegor och blivande arbetskamrater får en inblick i verksamheten, vad som fungerar bra och vad som kanske fungerar mindre bra.

Synliggöra

KI arbetar dagligen med att synliggöra vår verksamhet och delta i debatten i de kanaler vi själva äger och har tillgång till. Det handlar om allt ifrån texter på den här bloggen och inlägg på sociala medier till pressmeddelanden om nya forskningsrön och medverkan i olika arrangemang för blivande studenter. Detta är nödvändiga och väsentliga aktiviteter och jag vet att alla på KI som deltar i denna verksamhet gör ett fantastiskt jobb.

Men oavsett hur mycket eller lite vi själva kan arbeta med att kommunicera med omvärlden, är det ändå det mediala genomslaget som dominerar. Det är tydligt hur förtroende och anseende påverkas av hur en verksamhet beskrivs i massmedier. Det har inte minst vi på KI väldigt konkret erfarenhet av.

Mer än tredubblats

För ungefär två månader sedan såg KI:s presstjänst hur exponeringen av KI förändrades. Dels rent mätbart numerärt: Den mediala exponeringen för KI har mer än tredubblats jämfört med normalt. Dels innehålls- och formatmässigt: Plötsligt efterfrågas KI-forskare – och forskare från andra lärosäten – inte “bara” som experter som kan ge svar på en eller annan fråga i en artikel, utan nu handlar det betydligt mer om att sitta med i längre sändningar, delta i större reportage, finnas till hands mer som deltagare i samtal än som avgränsade intervjuobjekt.

Sveriges Televisions temaprogram Vetenskapens Värld, som sändes tidigare i veckan, illustrerar det här mycket bra. Någon räknade ut att sex olika KI-forskare deltog i programmet. Bredden på expert-och kunskapsområden var imponerande.

Önskar gå djupare

Vår slutsats är att nu – under pandemin – så sker förmedling av kunskap på ett annat sätt än i en normal situation. Journalister och medier önskar att gå djupare in i de vetenskapliga frågeställningarna och efterfrågar kunskap på tvärs av olika discipliner.  Det här har självklart att göra med komplexiteten i de frågorna som kommer upp under en sådan kris.  Det nya coronaviruset – och de åtgärder som vidtas för att hejda spridningen av detta – har konsekvenser som enbart kan analyseras, tolkas och förklaras i en kontext där  medicin, samhällsvetenskap och humaniora förs samman. Men att förmedling av kunskap nu sker på ett annat sätt har också att göra med den ovissheten som drabbar oss alla – och inte minst våra forskare – när vi ställs framför en ny och okänd motståndare. Vi måste förmedla och kommunicera med tydlighet där vi har fakta och evidens, men med ödmjukhet där vi ännu inte vet. Tvärsäkerhet är inte rätt strategi i en situation där ovisshet råder och tolerans för andras åsikter är på sin plats.

Inte envägskommunikation

Kunskapsförmedling i coronans tid är inte envägskommunikation från forskare till samhälle utan ett symmetrisk kunskapsutbyte mellan olika expertgrupper – och mellan forskare och journalister som är allt mer pålästa. Vi ser under pandemin hur en ny och djupare dialog mellan forskning och medier växer fram, där båda parter förenas i ambitionen att kunna förmedla kunskap i en situation av ovisshet.

Jag vågar hävda att forskare aldrig någonsin tidigare deltagit i den allmänna debatten i den omfattning som vi sett de senaste två månaderna.

Karolinska Institutets kunskap och forskning står mitt i uppmärksamheten, mitt i kommunikationen och mitt i samhällsdiskussionen.

Det är bra. Mycket bra.

Jag vill rikta ett djupt och stort tack till alla på KI som bidrar till att stärka vårt universitets anseende och roll. Det gäller både ni som står framför kameran och ni som ser till att sköta verksamheten på andra sätt i coronans tid.

 

1 comments

Patrik

Patrik

Jättebra att KIs forskare syns i media, men jag tycker det vore bra att "KI" även tog ett steg fram för att visa hur viktigt det är med implementering av forskning för att förbättra människors hälsa.

Related posts