Alla veckor bör vara ‘Open Access Week’

I dag, måndag, inleds Open Access Week, en internationell manifestation för ökad tillgänglighet av vetenskapliga data och forskningsresultat. För Karolinska Institutet är det här en mycket angelägen fråga. Det är också en fråga som fått förnyad aktualitet under pandemin.

På ett sätt är öppen och ökad tillgänglighet synonymt med solidaritet, rättvisa och globalt ansvar. Nya upptäckter kommer omvärlden till del i större utsträckning än tidigare. Med digitaliseringen har vi skapat möjligheter att minska skillnaderna mellan de som har tillgång på kunskap – och de som tidigare inte har haft det. Jag har i andra sammanhang liknat den här utvecklingen vid en tyst revolution.

Tillgång för alla

Öppen tillgång till forskning är en tillgång för oss alla. I år firar vi 75 års jubileet för rapporten Science – The Endless Frontier som bidrog till att bana väg för USA:s forskningshegemoni efter kriget. Författaren av rapporten – Vannevar Bush – hävdade att alla borde kunna dricka fritt från “the open pool of knowledge”och att detta skulle vara det bästa för näringslivet och för samhället i stort.

Under pandemin har vi sett hur viktigt det är med snabb tillgång till forskningsresultat. Vi har upplevt hur vetenskap med oöverträffad effektivitet fyller kunskapsluckor och ersätter osäkerhet med förståelse och evidens. Under några månader har vi upptäckt och förstått egenskaperna hos det nya viruset så att vi nu bättre vet hur vi ska hantera det och behandla dem som drabbas av det. Och under några månader har vi kommit nära – eller åtminstone närmare – ett vaccin. Detta har varit en global vetenskaplig insats, baserad på en kulturförändring bland akademiker; från att vara den första att publicera till att vara den första att dela.

Ett måste

Tidigare har Open Access varit en ambition. Efter covid-19 är open access är ett måste.

Hur ser det ut på KI när det gäller öppen tillgänglighet/open access (OA)? Jag bad chefen för universitetsbiblioteket KIB, Annikki Roos, ta fram lite data:

  • Ungefär 70 procent av KI:s vetenskapliga publikationer från 2019 är öppet tillgängliga åt alla- vilket är högre än snittet för lärosäten i Sverige som enligt Kungliga biblioteket ligger på 60 procent
  • Inom KI har delen av OA-publikationer vuxit och fortsätter att växa. Om man tittar året 2016 var 65 procent av våra publikationer OA. Annikkis uppskattning är att vi kommer att gå nära 80 procent under 2020
  • Våra nationella förlagsavtal innehåller både läs- och publiceringsdelar och KIB har avtal med nästan alla större förlag. Det förenklar publiceringsprocessen och hjälper till att största delen av KI:s forskning blir öppet tillgängligt.
  • Samtidigt finns det ett pris för detta: de nya avtalen har höjt KIB:s mediakostnader kraftigt, ungefär 30 procent högre i dag jämfört 2018.
  • Det pågår en omfattande förändring inom publiceringsvärlden som bland annat handlar om att försöka få förlagen att ändra sin modell för finansiering; ta betalt för publicering istället för rätten att läsa. KI publicerar mycket, vilket är fantastiskt men samtidigt betyder att vi behöver ta större del av kostnaderna än tidigare.

Precis som vid den förra pandemin, H1N1 (svininfluensan), visar den nuvarande hur viktigt det är med tidig delning av data och forskningsresultat. Trycket på en snabb kunskapsutveckling är enormt från alla håll och det är forskningen som sitter på lösningarna. Hela samhället gynnas när kunskaper delas och utvecklas effektivt och snabbt. Tillgänglighet utan barriärer i form kostnader eller låsta artiklar är basalt. Att dela öppet har blivit det normala i en allt större utsträckning och jag hoppas och tror att det vi nu ser också kommer att leda till bestående förändringar kring öppen tillgänglighet av data och resultat.

OA-policy

Här på KI arbetar vi nu på att ta fram en OA-policy, där vi tydliggör riktlinjer och rutiner för öppen publicering. En sådan policy är efterfrågad, inte bara interna av forskare och studenter på KI, utan också på grund av förändringarna vi ser i omvärlden. Annikki Roos och hennes kollegor räknar med att kunna ha ett förslag färdigt för beslut före årsskiftet.

Diskussionen om open access lär fortsätta och frågan innehåller en hel del svårigheter som behöver behandlas – men sammantaget ser vi en tydlig positiv tendens när det gäller forskarsamhällets vilja till öppenhet. Målet bör självklart vara att alla veckor, året om, ska vara “Open Access Week”.

0 comments

Related posts