Viktigt att ställa upp, ta ansvar och hålla ut

Vi får nu dagliga rapporter om ökad smittspridning och antalet covid-19-patienter på sjukhus stiger snabbt. Tyvärr ser det också ut som att sifforna för avlidna nu är på väg upp. Det här är tragiskt. Vi befinner oss i ett läge som starkt påminner om hur det var i mitten av mars, med kurvor som pekar uppåt oavsett om det handlar om antal bekräftade smittade eller inskrivna på sjukhus. Tyvärr finns det tendenser till att smittan nu åter kommit in på en del äldreboenden.

Det är möjligen för tidigt att prata om en andra våg, men det är snarare en definitionsfråga – i praktiken kan vi konstatera att vi nu är på väg in i en ny fas  och att det går snabbt. Kort sagt: pandemin är långt ifrån över och vi måste alla ta ansvar och vidta åtgärder för att minska spridningen och skydda riskgrupperna.

Alla måste hjälpas åt

Vi som är verksamma vid Karolinska Institutet är naturligtvis inga undantag från detta. I början av den här veckan gick vi ut med uppdaterad information kring pandemin och vad som gäller för anställda och studenter. Det är är extremt viktigt att vi följer de här rekommendationerna. Alla måste hjälpas åt i en pandemi, det finns inget annat sätt att hantera det här än att samarbeta och leva efter principen att alla och allas insatser har betydelse.

Så här långt är min bedömning att våra medarbetare och studenter tar situationen på allvar. Fortsätt så! Håll avstånd, arbeta eller studera på distans när det finns möjlighet, tvätta händerna noga och ofta, gå inte till campus om du eller någon i din närhet känner sig sjuk.

KI bidrar

Förutom på det individuella planet, bidrar KI som universitet i arbetet mot smittspridningen och pandemin. Redan i våras ställdes delar av vår laboratorieverksamhet om för att kunna stödja arbetet med att analysera covid-19-tester – totalt har fler än 400 000 sådana analyser genomförts sedan dess. Att behovet av testkapacitet är stort råder det ingen tvekan om. Region Stockholm tvingades i början av veckan pausa hemtesterna för människor med symtom på grund av det stora trycket och för att hinna genomföra analyser av de prioriterade grupperna, främst patienter och personal inom vård och omsorg. Nu ska dock hemtestningen åter vara igång i Stockholm.

Drygt  160 000 personer har nu gått de online-kurser som KI tog fram i bland annat basal vårdhygien för personal inom vård och omsorg. Utan att jag har kollat det närmare torde det här vara något av ett rekord för kurser vid KI.

Flytta fram positionerna

KI:s roll som kunskapsutvecklare- och förmedlare är betydande på flera sätt. På kort tid har det initierats mängder med forskningsprojekt och studier som bidrar till att flytta fram positionerna när det gäller kunskapen om pandemin och om covid-19. Ett antal av dessa studier har redan publicerats.

Vi ser också att efterfrågan av den kunskap som våra forskare och experter besitter ökar från medier – presstjänsten rapporterar att telefonerna går varma och att det finns en direkt korrelation mellan ökad smittspridning och ökat behov av kunskap ute i samhället.

Utsatta grupper

KI har arrangerat flera webbaserade seminarier om pandemin och covid-19. Så sent som i går deltog jag i ett seminarium på temat utsatta grupper och covid-19, med statsepidemiolog Anders Tegnell, professor Anna Mia Ekström, författaren Niklas Rådström , överläkare Malin Jonsson och docent Niklas Juth samt KI:s etikråds ordförande Claes Frostell. Det blev synnerligen intressanta diskussioner med plats för många olika perspektiv.

Kort sagt: KI:s medarbetare och studenter ställer om och ställer upp, håller avstånd och håller ut. Det är imponerande och gör att jag känner stor stolthet över att vara rektor för KI. Samtidigt förstår jag att det känns tungt att se de senaste veckornas utveckling och hur samhället drabbas. Men tillsammans klarar vi det här och jag vill uppmana er alla att tänka på era arbets- och studentkamrater, ta hand om och stödja varandra.

0 comments

Related posts