KI önskar bidra i jakten på muterade virus

Den 4 juni förra året skrev jag här på bloggen om att “KI kan analysera 50 000 tester i veckan – låt oss köra igång“. Bakgrunden till inlägget var att Karolinska Institutet sedan en tid tillbaka hade förberett och ställt om en avsevärd del av vår laboratoriekapacitet för att kunna stötta och hjälpa samhället med utökad testkapacitet. Allt var klart och vi stod färdiga att köra igång. Problemet var bara att vi bara fick en bråkdel av den mängd prover vi skulle kunnat analysera.

Det var först efter sommaren som det lossnade och vid årsskiftet hade mer än 600 000 covid-prover analyserats vid KI:s laboratorium i Biomedicum.

Snabbare till lösning

Nu står vi inför en situation som till viss del påminner om den vi upplevde i inledningen av sommaren. Men denna gång handlar ser det ut att gå snabbare att komma fram till en lösning.

Bakgrunden är att det finns ett hastigt växande behov av att helgenomsekvensera selekterade positiva covid-prover för att på så sätt få en uppfattning om hur omfattande spridningen av olika mutationer eller varianter av viruset är i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har satt upp ett mål om att tio procent av de positiva proverna ska sekvenseras för att man ska kunna se andra varianter av sars-CoV-2-viruset. Det finns kritiker som menar att det målet är för lågt satt – man pekar på att andra länder lagt sig på en betydligt högre andel.

Snabbt skala upp

Jag har ingen ambition att lägga mig i den debatten. Låt mig bara konstatera att KI under senare tid fört diskussioner med aktörer om att konkret bidra till att skala upp sekvenseringen här och nu. Att det är bråttom att få igång det här i större skala är nog alla överens om. Det kommer nya och illavarslande tecken om att muterade stammar snabbt verkar spridas runt om i världen. Vi behöver helt enkelt ha koll på det här och KI kan, precis som i våras, i hög grad bidra genom att ställa laboratorieresurser till regionernas och myndigheternas förfogande.

Det är exakt detta vi nu diskuterar med bland andra Folkhälsomyndigheten. Jag räknar med att vi inom kort ska kunna komma igång med det konkreta arbetet.

Köra igång

Karolinska Institutet önskar att medverka aktivt i arbetet mot pandemin och stödja nationella myndigheter, regionerna, hälso- och sjukvården och – inte minst – de som drabbas av covid-19. Ett universitet ska finnas mitt i samhället och precis som vi skriver i vår Strategi 2030 och i vår vision ska vi driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Just nu är arbetet med att skala upp sekvenseringen i hög grad prioriterat. KI står berett att köra igång, tillsammans med andra aktörer.

0 comments

Related posts