Välkomna till life science-konferensen den 25 maj!

Strategi 2030 säger vi att Karolinska Institutet ska fungera som “en motor för life science”. Vi ska som medicinskt universitet främja den fortsatta utvecklingen av life science regionalt, nationellt, och internationellt. Vi ska göra detta i samverkan med andra aktörer och inte minst med Region Stockholm som – mycket glädjande – har höga ambitioner inom det här området.

Ambitioner finns också på nationell nivå: i den nationella strategin för life science står att läsa att “Sverige ska vara en ledande life science-nation” och att ”Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030.”

Utvecklingen

För ett medicinskt universitet som Karolinska Institutet är det naturligt att satsa på utvecklingen av life science. Life science handlar ju om liv och livsprocesser och om hur olika organismer interagerar med varandra och med miljön – det som är själva kärnan för vår forskning. Men life science handlar också om något mycket större: att bygga ett dynamiskt ekosystem kring den här forskningen, där näringslivet, hälso- och sjukvården och patienterna ingår som viktiga element. Det är när alla dessa aktörer är på plats och ömsesidigt drar nytta av varandra att vi kan prata om ett life science-kluster. Och så får vi inte glömma studenterna, förstås.

Energin

När man har upplevt energin i världsledande life science-kluster på andra kontinenter så ser man hur viktigt det är att engagera studenterna och forskare som är tidigt i sin karriär. Life science ska vara inkluderande och framtidsinriktad och ska kunna attrahera kreativa talanger från en mängd discipliner.

Vad betyder det att life science ska vara ”framtidsinriktad”? Personligen tycker jag att vi borde vara bättre på att understryka att life science inte bara handlar om förutsättningarna för livet idag utan också om förutsättningarna för fortsatt liv.  De globala utmaningarna och – inte minst – den pågående pandemin visar oss hur sårbara och sköra vi är som organismer och människor. Vi behöver fundera på hur vi ska kunna omforma life science till den nya verkligheten efter pandemin så att vi kan realisera ambitionen i den nationella strategin: att life science ska bidra till att ”förverkliga Agenda 2030”.

I centrum

Det är just den här frågan som ska stå i centrum på Stockholm Life Science Conference, som äger rum digitalt med utsändning från Flemingsberg den 25 maj 2021. Mötet är ett gyllene tillfälle för oss att diskutera vilken roll life science-sektorn kan och bör spela för att tillämpa det vi har lärt oss under pandemin och det vi behöver göra för att ta oss an de stora globala utmaningarna. Pandemin har verkligen visat oss att de stora globala utmaningarna får betydande inverkan på vår vardag.

Syftet med Stockholm Life Science Conference är att samla representanter från akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv för att tillsammans skapa ett starkt och framtidsriktad life science-kluster där forskning och utbildning är grundpelarna.

Belysa olika perspektiv

Vår intention är att konferensens talare ska belysa olika perspektiv på life science. Bland andra är Irene Svenonius och rektorerna för lärosätena i Stockholm trio inbjudna tillsammans med den nationella life science-samordnaren. Ytterligare talare kommer med jämna mellanrum att annonseras på KI:s webbplats och förhoppningsvis också här på bloggen. Håll utkik!

Under expertpaneler och gruppdiskussioner kommer vi  att diskutera vad covid-19 har lärt oss om hur ekosystemet för life science behöver byggas om för att möta olika utmaningar på kort och lång sikt. Men även hur det nya post-pandemiska life science-landskapet kommer att se ut.

Mer information om konferensen finns på KI:s webbplats.

Stockholm Life Science Conference anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm, Stockholms universitet och KTH.

Välkommen att delta!

0 comments

Related posts