Allt starkare opinion mot strängare krav för uppehållstillstånd

För Karolinska Institutet är det viktigt att stärka den internationella inriktningen, utbytet och närvaron. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utvecklas positivt som ett av världens ledande medicinska universitet och också något som vi tydligt slår fast i vår Strategi 2030.

För att klara detta måste vi driva frågor som bidrar till att skapa goda förutsättningar för internationalisering. Detta gör vi bland annat genom att delta aktivt i samhällsdebatten. Ett exempel på detta är frågan om de nya regler för bland annat uppehållstillstånd som ska införas i Sverige nu i juli.

Stor uppmärksamhet

KI skickade för en månad sedan in en kritisk skrivelse till utbildningsdepartementet om effekterna av dessa förändringar, något jag tog upp här på bloggen den 15 mars. Inlägget och skrivelsen väckte stor uppmärksamhet på flera håll inom politik och akademi (se t ex artikel i Läkartidningen) och har nu bland annat lett till att Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) författat en skarpt formulerat skrivelse till regeringen:

SUHF vill påpeka att konsekvenser för sektorn inte uppmärksammats tillräckligt eftersom vare sig det absoluta flertalet lärosäten eller SUHF, Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet eller Vinnova varit remissinstanser. Då betänkandets konsekvenser för sektorn nu blivit tydliga vill SUHF att de aspekter som Karolinska institutet beskriver i ett brev till Utbildningsdepartementet daterat 9 mars 2021 beaktas vid Regeringskansliets beredning av ärendet.”

Dessutom skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och Mats Ericson, förbundsordförande Sveriges universitets­lärare och forskare, i dag på Svenska Dagbladets debattsida bland annat:

Införandet av språk- och samhällskunskaps­krav skulle innebära en stor kompetensflykt. Sverige riskerar att tappa tusentals forskare och ingenjörer som varje dag bygger vårt land starkt som kunskaps- och innovations­nation. Vi kräver därför att regeringen kastar dessa förslag i papperskorgen.”

Det här visar att aktivt deltagande i samhällsdebatten ger effekt och skapar opinion. Det är viktigt att KI fortsätter agera och driva på i det offentliga samtalet i frågor som rör villkor och förutsättningar för högre utbildning och forskning.

Snarast reviderar

Nu får vi hoppas att regeringen lyssnar på de tydliga argument som framförs från bland annat den akademiska sektorn och att man snarast reviderar de nya regler om bland annat permanent uppehållstillstånd som ska införas den 20 juli.

0 comments

Related posts