KI:s läkarprogram – Sveriges populäraste utbildning och viktig tillgång för vården

Varje vår sammanställer Universitets- och högskolerådet (UHR) statistiken över söktrycket för de olika utbildningsprogrammen vid landets högskolor och universitet. Det totala antalet anmälningar är rekordhögt inför höstterminen 2021. Drygt 419 000 personer hade anmält sig när ansökningstiden gick ut för någon vecka sedan, en ökning med tre procent eller drygt 12 000 personer jämfört med det tidigare anmälningsrekordet från höstterminen 2020.

Enligt UHR beror ökningen sannolikt på att såväl samhället i stort som arbetsmarknaden påverkats av pandemin och de konsekvenser som den fört med sig.

Särskilt glädjande

Vad som är särskilt glädjande utifrån ett strikt KI-perspektiv är att vårt läkarprogram seglat upp som landets populäraste utbildningsprogram, mätt i antalet förstahands-ansökningar. Vi brukar normalt hamna högt upp på listan med just läkarprogrammet (normalt i konkurrens med juristprogram och läkarprogram på andra lärosäten), men såvitt jag kan erinra mig nu så är detta första gången under min tid som rektor som ett KI-program hamnat i topp.

Kul – och ett synnerligen gott betyg till lärare, annan personal, programansvariga och inte minst till nuvarande och tidigare studenter, som spelar en stor roll som ambassadörer för KI:s läkarutbildning!

Bra kvalitet

Anledningen till utbildningens popularitet är naturligtvis i grund och botten att den håller en mycket bra kvalitet, med kompetenta och engagerade lärare på KI och handledare ute på de verksamhetsförlagda delarna. Men att vi hamnar på förstaplats just i är dessutom extra intressant, främst av två skäl:

  • Vi ser att intresset ökat generellt för medicinska och vårdrelaterade utbildningar, vilket sannolikt är en effekt av de stora fokus på just medicin och vård som varit under det senaste dryga året
  • Läkarprogrammet reformeras och moderniseras från och med hösten. Regeringen har beslutat att förlänga läkarutbildningen från 11 till 12 terminer, låta den ge grund för läkarlegitimation och ta bort den så kallade allmäntjänstgöringen. Mer information på KI:s webbplats

Även när det gäller övriga utbildningsprogram vid KI ser vi överlag ett kraftigt ökat söktryck sedan pandemin inleddes tidigt förra våren. Den största ökningen gällande antalet förstahandsval till våra utbildningar skedde för ett år sedan, då hälften av KI:s svenskspråkiga nybörjarprogram hade mellan 23 och 44 procent fler ansökningar än året före. I snitt ökade antalet förstandsansökningar då med 17 procent. Årets siffra innebär en marginell nedgång med några procent, men i stort sett ligger vi alltså kvar på samma höga nivå även denna vår.

De program vid KI som ökar mest i år är röntgensjuksköterskeprogrammet med en ökning på 29 procent jämfört med 2020 och optikerprogrammet som har ökat 12 procent jämfört med 2020. Läkarprogrammet vid KI har alltså flest förstahandssökande i landet, 2 158. Läs om mer detaljer och siffror i en artikel som finns publicerad på KI:s webbplats.

Står sig mycket bra

Hur det ser ut framöver är svårt att sia om, men rimligen kommer söktrycket justeras ner mot det mer normala på sikt. Men oavsett det, så är det alldeles klart att KI:s utbildningar står sig mycket bra i det totala utbudet av utbildningsprogram som ges vid Sveriges lärosäten.

Det är mycket inspirerande att så många är intresserade av KI:s olika utbildningar, men det är också viktigt. Genom att utbilda och skapa kompetens till svensk hälso- och sjukvård, bidrar vi till att öka kapaciteten och beredskapen – något som milt uttryckt är aktuellt i dessa dagar och som ytterst handlar om att stärka samhällets motståndskraft inför nya hälsokriser och pandemier.

0 comments

Related posts