Webbinarium om pandemins undanträngningseffekter för vård och forskning

Nu på torsdag, den 20 maj, arrangerar Karolinska Institutets etikråd ett nytt webbinarium, den här gången med fokus på pandemins undanträngningseffekter – ett mycket aktuellt och angeläget ämne.

I vår Strategi 2030 säger vi att KI ska ”driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla”. Under den här pandemin har KI ställt om stora delar av verksamheten för att forska och snabbt ta fram kunskap om det nya coronaviruset och på så sätt bidra till bättre diagnostik och behandling av covid-19.

Men när vår vision säger att vi ska verka för en bättre hälsa för alla, så måste vi ställa frågan: hur har den här pandemin påverkat forskning och vård för andra sjukdomar?

Undanträngning

Med andra ord, hur ska vi identifiera och hantera pandemins undanträngningseffekter? Och hur ska vi omprioritera våra resurser på ett etiskt och rättvist sätt, där vi i linje med vår vision lyfter fram jämlikhet, likvärdighet och tar hänsyn till utsatta grupper? Inte minst behöver psykisk ohälsa uppmärksammas i den här kontexten.

Undanträngningseffekter måste också ses i ett globalt perspektiv där viktiga resurser – vacciner inte minst – distribueras ojämlikt och orättvist i en situation där vi alla sitter i samma båt. Hur ska vi balansera nationalstatens ansvar för sina egna invånare med det ansvar vi har för ”the oneness of humanity”?

Barnen

Och vi får inte glömma barnen – hur restriktioner och nedstängningar gör att skolor stängs och utbildningar trängs undan, med kortsiktiga och långsiktiga effekter på hälsan. Det är lätt att konstatera att pandemin drabbar människor på olika sätt, direkt och indirekt, beroende av var de bor och vilka resurser som finns.

Pandemin sätter vår värdegrund och vår vision på prov. I det här perspektivet är torsdagens seminarium mycket viktigt och relevant. Webbinariet är öppet för alla och anmälan sker här.

Mer information finns på KI:s webbplats.

Läs gärna några andra artiklar som jag varit med och skrivit på det här temat:

Nature Medicine, mars 2021: The battle for COVID-19 vaccines highlights the need for a new global governance mechanism
Natur Medicine, november 2020: COVID-19 puts the Sustainable Development Goals center stage
British Medical Journal, januari 2021: Solidarity and universal preparedness for health after covid-19

0 comments

Related posts