Dopning har blivit ett brett samhällsproblem – nu krävs samarbete över sektorsgränser

I går kväll arrangerade Karolinska Institutet ett webbinarium som jag sett fram emot länge. Det handlade om det arbete som präglat större delen av KI-professorn Arne Ljungqvists yrkesverksamma liv: Kampen mot dopning.

I samband med Arne Ljungqvists 90-årsdag tidigare i våras beslutade KI att göra som mål att skapa i en professur i hans namn. Denna professur i antidoping och folkhälsa vid KI blir i så fall världens första i sitt slag och ett synnerligen viktig steg i kampen mot ett missbruk som i allt större grad numera ses som ett brett samhällsproblem.

Berör hela samhället

Flera av talarna på gårdagens webbinarium var inne på just detta: Det här är inte längre ett problem avgränsat till elitidrotten – det berör hela samhället. Just därför måste arbetet mot dopning inkludera många olika samhällssektorer och även forskningsfält. Det är i detta sammanhang den nya professuren ska ses. Den kommer att täcka in ett tidigare tomrum i det här arbetet: Vikten av det interdisciplinära, sektorsövergripande, perspektivet.

I dag saknas detta till stor del både i de nationella och i de nationella insatserna mot användande av dopningspreparat och på webinariet togs upp att det saknas ett samlat grepp även kring aktiviteter nere på lokala och regionala nivåer.

Allt vanligare

Användande av kosttillskott och olika preparat har blivit allt vanligare under senare år. I dagens kontext där vissa kroppsideal är i fokus, inte minst bland unga, blir det här området ännu viktigare att ha koll på. Att använda olika former av substanser blir mer accepterat, men är förknippat med risker – inte bara medicinska – och det är bland annat därför det är så viktigt med multidisciplinära arbetssätt.

Vi måste ta till oss och förstå att den här problematiken numera sannolikt är ett större problem utanför elitidrotten. Där finns det en utvecklad kontrollapparat, tydliga regelverk och strukturer för att hålla efter dopning. De idrottare som åker fast för att ha använt otillåtna preparat får bära ett tungt moraliskt ansvar och en upptäckt innebär ofta i praktiken ett slut på den idrottarens karriär. Så är det inte ute i samhället. Det är alltså där problemen numera finns i högre utsträckning. Och det också där som KI:s planerade professur kan spela en mycket stor roll.

Kunskapsbrister

Det är också tydligt att det finns kunskapsbrister om frågor som handlar om t ex kosttillskott och användande av preparat som vi kanske inte per automatik förknippar med dopning. Vi måste greppa hela spektrumet, från forskning kring preparat och dopning, över hur vi kan utveckla vård och behandling av de som drabbas av skador på grund av missbruk och bruk av olika substanser till prevention och hur vi med gemensamma krafter kan förhindra att nya grupper introduceras i olämpligt användande av kosttillskott och dopning.

Flera under gårdagens webbinarium var inne på att det behövs en nationell samling i dessa frågor och också här kan Arne Ljungqvists professur i antidopning och folkhälsa få en central roll. Dessutom kommer sannolikt en sådan här satsning också få betydelse internationellt, de här problemen är ju inget som endast berör Sverige.

Gemensamma krafter

Det är min starka förhoppning och tro att vi med gemensamma krafter kan klara av finansieringen till den kommande professuren och jag vill uppmana er alla att sprida kännedomen om KI:s planer på att inrätta den här professuren i Arne Ljungqvists namn. Mer information om hur planerna på Arne Ljungqvists professur ska förverkligas finns på KI:s webbplats.

Om du missade webbinariet när det gick direkt i går kväll, så ligger det nu ute på webben via den här länken. Väl värt att se!

Slutligen ett stort tack till alla som medverkade på seminariet i går. Ett särskilt tack till drottning Silvia som höll inledningstalet (går att se via hovets webbplats) och till KI-professorn Carl Johan Sundberg som modererade.

Och naturligtvis det största tacket till huvudpersonen själv, Arne Ljungqvist, som medverkade både i direktsändning och i filmade inslag.

0 comments

Related posts