Våra studenter är värda dubbelt så mycket firande än vanligt!

Jag kommer precis från en digital avslutnings- och examensceremoni för studenterna vid våra globala masterprogram. I en vackert utsmyckad, men tom, Aula Medica höll jag ett tal till de totalt 900 studenter som medverkade via länk. Det här är en bra illustration på hur det ser ut just nu. Vi vill träffas och fira ihop, men kan inte och får göra vad vi kan för att ändå skapa någon form av både fest och högtidlighet. Ett stort tack till KI:s enhet för akademiska ceremonier som verkligen kämpar för att göra de här eventen minnesvärda och fina för oss alla!

En större studie, som genomförts gemensamt av Karolinska Institutet och Sophiahemmets Högskola, visar att universitetsstudenter i Stockholm inte rapporterade några påtagliga förändringar i depression, ångest eller stress under corona-pandemins första halvår. Det är ett resultat som är intressant och som delvis går emot andra – betydligt mindre – studier i andra länder. Det är dock viktigt att vi inte slår oss till ro och tror att allt är frid och fröjd. De långsiktiga effekterna av ändrade utbildningsförutsättningar på grund av pandemin måste vi ha koll på. Det är ett ansvar som alla lärosäten har gentemot sina studenter.

Studien redovisar förändringar i självrapporterad psykisk hälsa hos drygt 1 800 studenter vid sex universitet i regionen. Studenterna tillfrågades innan och under de första sex månaderna av pandemin. Enligt resultatet var det stabila genomsnittsnivåer av depressions-, ångest- och stressymptom hos universitetsstudenterna under pandemins inledning, jämfört med före pandemin. Tyvärr är deltagande relativt lågt i studien, men det som gör den extra intressant är att den bygger på helt jämförbar data insamlad både före och under pandemin, vilket ger en unik möjlighet att följa förändringarna. Läs mer om studien på KI:s webbplats samt i ett pressmeddelande från Sophiahemmet.

Mycket väsentligt

Studenternas hälsa och välbefinnande är självklart mycket väsentligt för ett universitet som KI. Universitetsledningen har regelbundna avstämningar med studentrepresentanter och med medarbetare som ansvar för utbildningen. Vi vet att de senaste terminerna har inneburit en extra belastning för våra studenter. Omställning av undervisningsrutiner, mer ensamstudier, frånvaro av det dagliga sociala nätverk och ökad isolering; allt detta leder till konsekvenser. Det vore naivt att tro något annat.

Den nu publicerade studien indikerar att många ändå klarat åtminstone inledningen av pandemin betydligt bättre än vad vi kanske kunde ana. Det är glädjande. Men vi måste samtidigt komma ihåg att studien bygger på pandemins första halvår. Nu har det gått ytterligare nästan ett år och vi vet fortfarande inte när vi kan proklamera att pandemin officiellt är över. Våra studenter har upplevt nästa tre terminer med restriktioner och drastiskt förändrade rutiner.

Känns i hjärtat

När jag skriver detta är vi mitt inne i en av de mest intensiva perioder på KI – examenstiden när grönskan står i blom och aulor och campus normalt är fyllda av finklädda, förväntansfulla och firande studenter som slutfört sina utbildningar och som uppvaktas av familjer, anhöriga och vänner. Det känns onekligen i hjärtat att vi nu för den tredje terminen i rad tvingas omvandla de flesta av dessa firanden till digitala former.

Det är en extraordinär tid vi lever i. Därför är det så imponerande att våra studenter stretar vidare, underkastar sig alla restriktioner och påtvingade distanseringar, måste ta in det mesta via digital undervisning och ändå i väldigt hög utsträckning uppnår våra högt uppsatta studiemål. Och sedan får de inte ens vara med om att fira ordentligt med varandra, med vänner, anhöriga och familjer. Med tanke på alla extra insatser och svåra utmaningar de fått vara med om, är de i själva verket värda dubbelt så mycket firande än vanligt!

Jag kommer att skriva mer här på bloggen om terminsavslutningen och om hur planerna ser ut inför starten av höstterminen. Men låt mig här och nu bara skicka ett tydligt budskap till KI:s studenter:

Fortsätta följa upp

Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att ge er så bra förutsättningar som situationen medger för att era studier ska fungera. Vi kommer att fortsätta följa upp hur de tre extrema terminer vi nu snart lagt bakom oss påverkat hälsa och välbefinnande bland er studenter. Och vi kommer, tillsammans med Studenthälsan, utbildningsansvariga och andra berörda medarbetare fortsätta att göra allt vi kan för att ge er stöd och hjälp för att klara av studier och de särskilda utmaningar som pandemin för med sig i era liv.

En mycket viktig sak: Tveka inte att be om hjälp om du känner att du behöver det! Det finns hjälp att få.

Vi är i detta tillsammans – och det är bara tillsammans som vi kan ta oss ur den här pandemin.

Ps. Här är länken till studien: Depression, Anxiety and Stress among Swedish University Students Before and During Six Months of the COVID-19 Pandemic: A Cohort Study,

Aula Medica under ceremonin i dag. Foto: Karin Ekström

0 comments

Related posts