Glädjande beslut av EU-parlamentet om slopat patentskydd för covid-19-vacciner

I oktober 2020 föreslog Indien och Sydafrika inom ramen för WTO (Världshandelsorganisationen) att alla patent på covid-19-vaccin och behandlingar tillfälligt ska undantas från skydd av de immateriella rättigheterna. Den amerikanska presidenten Joe Biden meddelade tidigare i våras sitt stöd för ett sådant undantag. I övrigt var en stor del av den rika världen emot ett tillfälligt undantag.

Samtidigt är bristen på vaccin i det närmaste total i vissa delar av världen. I går meddelade WHO t ex att vaccinleveranserna till den afrikanska kontinenten nästan helt upphört.

Samma dag debatterade Europaparlamentet en resolution där EU ska uppmana Världshandelsorganisationen (WTO) att upphäva den immateriella äganderätten för covid-19-vacciner – det så kallade vaccinpatentet. I dag meddelades resultatet av den påföljande omröstningen.

Förhandlingar

Resolutionen antogs med 355 röster för, 263 röster emot och 71 nedlagda röster. Det innebär att Europaparlamentet föreslår att förhandlingar inleds om ett tillfälligt undantag från WTO:s TRIPS-avtal om patent, i syfte att förbättra den globala tillgången till covid-19-relaterade medicinska produkter.

Beslutet i sammanfattning:

  • Slopat patentskydd kommer att öka den globala tillgången till covid-19-vacciner till överkomliga priser
  • Frivilliga licensavtal och teknik- och kunskapsöverföring är nyckeln till att öka den globala vaccinproduktionen på lång sikt
  • Uppmaning till USA och Storbritannien att avskaffa exportförbudet för vacciner och råmaterial
  • Mer stöd till det globala vaccininitiativet Covax

Ett mycket glädjande ställningstagande av parlamentet! Läs mer om det på deras webbplats.

Det är självklart inte så att ett tillfälligt undantag från de immateriella rättigheterna kommer att lösa problemen med global tillgång till vaccin genom ett trollslag. Det är inte heller så att jag inte inser att det finns goda skäl och argument för patenträttigheter för de företag som lägger ner stora summor på att utveckla läkemedel och som sedan måste kunna ta in de satsade medlen utan att “free riders” snor åt sig hela kakan genom att utnyttja forskning och kunskap som tagits fram av andra.

Extrem situation

Men – och det är viktigt – världen befinner sig i en extrem situation som kräver extraordinära insatser. Det finns sätt att ta sig runt problemen, t ex att världssamfundet ger tillverkarna ersättning för de utvecklings- och forskningskostnader de haft för att så snabbt få fram vaccin.

Tillsammans med Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo, har jag nyligen publicerat en artikel som just går igenom det som har varit EU:s argumentation för att inte medge några undantag från de immateriella rättigheterna. Vi menar att argumentationen inte håller – om vi menar allvar i vår vilja att kunna hantera allvarliga hälsokriser och leva upp till intentionerna i Agenda 2030. Och med beslutet i dag ser vi att EU-parlamentet håller med.

Hållbarhetsperspektiv

Pandemin har visat vikten av att de strategiska policybeslut som vi tar här och nu också måste innehålla ett hållbarhetsperspektiv. De vägval vi gör i dag – stora som små – påverkar våra möjligheter att skärpa till den globala beredskapen inför nästa stora hälsokris. Genom att kortsiktigt och stelbent utgå ifrån de regelverk som är utformade för en normal situation, försvagar vi våra gemensamma redskap för att tillsammans, effektivt och med alla till buds stående medel bekämpa nästa pandemi.

Vi måste alla – EU inkluderat – se längre fram och utöver de kortsiktiga utmaningarna och behoven av beslut som finns för stunden. Det finns en morgondag som behöver förberedas redan nu. EU-parlamentets glädjande beslut kan ge oss förutsättningar för detta.  

Bygga kunskap

Nu gäller det att skapa incitament och resurser för de fattigare delarna av världen att bygga kunskap om diagnosticering, behandling och produktion av läkemedel och vaccin. Det gynnar på sikt hela världens möjligheter att minska riskerna för och effekterna av allvarliga pandemier eller andra gränsöverskridande hälsohot.

De flesta inser säkert att det inte är fungerar att en kontinent som Afrika, med en folkmängd på drygt 1,2 miljarder människor, måste importera 99 procent av vaccinerna som behövs. Här finns det bara en långsiktig lösning; att Afrika får möjlighet till att producera en betydligt större andel av vaccinerna inom sin egen kontinent.

Global samordning

WHO förespråkar vad det kallar ”samordnad tekniköverföring” (coordinated technical transfer), där universitet, forskningsinstitut och tillverkare licensierar sina vacciner till företag i olika delar av världen utifrån en global samordning via WHO. En sådan struktur skulle också underlätta utbildningen av personal vid de berörda företagen och effektivisera investeringar för nödvändig infrastruktur. I det paketet måste vi även säkerställa flexibilitet som fungerar för alla när det gäller patenträttigheterna.  

I skenet av allt detta är dagens besked från Europaparlamentet hoppingivande. Det ska bli intressant att följa om detta kan komma att påverka WTO:s inställning, när nu två så tunga aktörer (parlamentet och den amerikanska presidenten) så tydlig tagit ställning för ett tillfälligt undantag från patenträttigheterna.

0 comments

Related posts