KI tar över ordförandeskapet i Stockholm trio

För lite drygt två år sedan, den 27 maj 2019, etablerade KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet den gemensamma universitetsalliansen Stockholm trio (läs gärna artikel som publicerades i samband med ettårsdagen). Lanseringen skedde i samband med ett event i Almedalen senare samma sommar.

För min del, som rektor för ett enfakultets-universitet som KI, är det av stor vikt att vi på alla tänkbara sätt arbetar för att bredda våra samarbeten och vår samverkan med andra akademiska discipliner. Det är i möten mellan discipliner som kunskapsutvecklingen verkligen tar stora steg framåt. En av de tre övergripande målsättningarna som vi la fast vid etablerandet av Stockholm trio handlade just om detta: Att tillsammans skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö.

Kort sagt: Stockholm trio är baserad på idén att vi är starkare tillsammans.

Stockholm trio skapar förutsättningar för närmare samarbeten kring komplexa frågor – exempelvis de globala utmaningarna som formulerats i FN Agenda 2030 med dess 17 hållbarhetsmål och behovet för att genom forskning och utbildning bygga bättre beredskap inför nästa pandemi eller hälsokris (Läs ett tidigare blogginlägg om hur KI etablerar ett Health Emergency and Pandemic Center). Pandemier har djupare orsaker än virus, och framgångsrik pandemiförebyggande och pandemibekämpning kräver en bred och djup ansats, som går bortom biomedicin och inkluderar samhällsvetenskaperna, ekonomi, etik, teknik och humaniora. Här kan Stockholm trio – gärna i samarbete med Uppsala universitet – spela en viktig roll inom EU och globalt.

Genom alliansen kan våra universitet bli mer konkurrenskraftiga och synliga internationellt, vilket främjar nya internationella samarbeten, ökar möjligheten att rekrytera ledande forskare och förbättrar attraktionskraften bland internationella studenter. Genom att agera mer gemensamt och strategiskt i våra kontakter med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv, stärker vi våra positioner och blir en viktigare partner.

Sedan lanseringen i Almedalen sommaren 2019 har mycket hänt. Pandemin slog till med full kraft i mars förra året efter och för KI har de gångna 1,5 åren inneburit omställningar och förändringar av historiska mått. Fokus har lagts på nya villkor för undervisning, betydande delar av forskningen har ändrat inriktning, prioriteringar har ändrats, planer har ritats om.

Detsamma tror jag gäller för KTH och Stockholms universitet.

Med tanke på detta exceptionella förändringstryck, är det glädjande att se hur vår allians snarare stärkts än försvagats under pandemin. Stockholm trio har flyttat fram och förstärkt positionerna på flera strategiska områden. Främst vill jag peka på att vi under senare tid etablerat gemensam verksamhet i Bryssel och nu fått i gång verksamheten där. Jag kan inte nog understryka vikten av att vi finns representerade i Bryssel, det är en fördel ur flera aspekter: Det ökar vår kunskap och medvetenhet om EU:s organisation och struktur, det förbättrar våra möjligheter att vara med och påverka EU:s inriktning när det gäller högre utbildning och forskning och det innebär också en helt annan inblick i att vara aktiva när det gäller att ta del av den anslag som ryms inom EU:s ramprogram för forskning.

Från den 1 juli och ett år framåt tar KI och jag över ordförandeklubban för Stockholm trio. Vår ambition är att fortsätta arbeta för att stärka vår universitetallians. Jag skulle i det sammanhanget peka på två viktiga aspekter som vi ska utgå ifrån:

  1. Erfarenheterna från pandemin: En viktig lärdom är att vi måste arbeta tillsammans för att lösa stora och svåra utmaningar. Vi måste ta fram väl fungerande strukturer och förutsättningar för samarbete över nations- och sektorsgränser. Här har vi en fördel att Stockholm trio redan fanns etablerat när pandemin slog till. Det vi behöver påminna oss i alla sammanhang är den kompletterande kunskap och kompetens som finns vid våra tre universitet.
  2. Ytterligare internationella strategiska samarbeten.  Stockholm trio etablerades bland annat utifrån universitetet i Tokyos intresse av att samverka med alla oss tre universitet. De såg en styrka i den ”bredd med spets” som Stockholms universitet, KTH och KI tillsammans utgör. Vi ska stärka vår närvaro i Bryssel och identifiera ytterligare samarbetspartners som kan stärka oss såväl som allians som enskilt lärosäte.

Under det år som nu väntar kommer KI och jag göra vad vi kan för att fortsätta förstärka våra samarbeten inom ramen för Stockholm trio. De tre universiteten i alliansen har klarat av ett av de största stresstest som man överhuvudtaget kan utsättas för. Det borgar för att vi ska fortsätta arbeta tillsammans och ytterligare utveckla samarbetet.

Ett stort tack till mina rektorskollegor Sigbritt Karlsson (KTH), som jag nu efterträder som ordförande, och Astrid Söderbergh Widding (SU), för mycket gott samarbete under de två år som gått med Stockholm trio.

Även många tack till alla de medarbetare vid våra tre universitet som gjort stora insatser för vår gemensamma allians. Mer info om universitetsalliansen Stockholm trio finns på KI:s webbplats.

Rektorsblogg KTH – Stockholm trio inspirerar i Europa

Nyhetsartikel: KI tar över ordförandeskapet i Stockholm trio

0 comments

Related posts