WHO:s rapport om pandemiberedskap i en svensk kontext: Välkommen till ett angeläget seminarium

Tidigare i år presenterade WHO:s ”Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response” sin rapport om hur världen kan förbättra sin samlade beredskap inför kommande pandemier. Arbetet i panelen leds av Helen Clark, tidigare premiärminister i Nya Zeeland, och Ellen Johnson Sirleaf, tidigare president i Liberia. Panelens rapport finns att läsa här.

Nästa torsdag, den 30 september (kl 12.15-13.15), anordnar KI den svenska lanseringen av rapporten. Syftet är att sätta fokus på vad den innebär i en svensk kontext. Vad har Sverige för roll och ansvar när det gäller det globala arbetet mot pandemier och andra gränsöverskridande hälsohot? Vad kan och bör vi bidra med? Och var kommer kunskapsutveckling och forskning in i detta?

Huvudtalare

Huvudtalare i samband med lanseringen är Anders Nordström, svensk ambassadör global hälsa, som varit den som lett det sekretariat som arbetat med panelen för att ta fram rapporten. Övriga deltagare på torsdag är Britta Björkholm, avdelningschef Folkhälsomyndigheten, Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen, Svante Werger, särskild rådgivare MSB, Irene Svenonius, finansregionsråd Region Stockholm samt Anna Mia Ekström och Johan von Schreeb, professorer vid KI.

Det kommer att bli ett både spännande och viktigt seminarium och jag vill uppmana alla som har intresse av att följa diskussionen kring global pandemiberedskap att delta. Anmälan till det digitala seminariet görs här.

Ett internationellt engagemang

Lanseringen nästa vecka är ytterligare ett tecken på KI:s ökade internationella engagemang och fördjupade samarbete med andra relevanta aktörer. Detta ligger helt i linje med de ambitioner vi anger i KI:s Strategi 2030 och för mig personligen är det djupt tillfredsställande att KI tar ansvar och driver frågor som det anstår ett världsledande medicinskt och globalt universitet. Den här hösten innehåller verkligen många exempel på framåtsyftande och internationellt inriktade aktiviteter som vi är med och initierar eller driver.

Nyligen presenterade vi det utökade samarbetet med Makerere University i Uganda: Centre of Excellence för Sustainable Health (läs gärna också tidigare blogginlägg om detta). Det är en tydlig markering av KI:s inriktning att bredda och fördjupa samverkan med universitet över hela världen.

För ett par veckor sedan tog vi emot Tysklands president Frank-Walter Steinmeier och tog då bland annat upp vår satsning på precisionsmedicin som vi genomför tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.

Första gemensamma Roslingseminariet

Om några veckor, den 6 oktober, ordnar KI i samverkan med WHO det första gemensamma Roslingseminariet, ett arrangemang som vi planerar ska bli årligt återkommande. Temat i år blir “Health Equity and Pandemics” och deltar gör bland andra WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, Melinda French Gates, Ola Rosling och Mariana Mazzucato. Läs också om seminariet i ett tidigare blogginlägg.

Slutligen är KI också huvudpartner till Svenska Läkaresällskapets konferens State of the Art Covid-19, Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19 som sker den 24-25 november – med en hel del internationella inslag i programmet.

Vikten av samarbete

Den pandemin vi fortfarande befinner oss i har tydligt adresserat vikten av samarbete och samverkan över nationsgränser – men också över sektoriella gränser.

Vi är i detta tillsammans och det är bara tillsammans som vi kan lösa dagens och framtidens hälsokriser. I detta arbete kan och ska KI ta ett ansvar och jag vågar påstå att vi gör det.

Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till alla er som är med och bidrar till detta på olika sätt.

0 comments

Related posts