Välkommen till universitetstandvård i världsklass

Tandläkarprogrammet är en av de mest ansedda utbildningarna vid KI och rankningsinstitutet QS placerade KI på första plats i världen i ämnet odontologi 2019. Överhuvudtaget positionerar sig svensk tandvårdsutbildning och svensk tandvård högt upp vid internationella jämförelser.

Lyssna gärna på intervjun med Mats Trulsson, övertandläkare och prefekt vid KI:s institution för odontologi och universitetstandvården, som bland annat pratar om varför svensk tandhälsa är så bra och tandvården så framgångsrik i en internationell kontext. Finns i det senaste avsnittet av KI:s utmärkta podcast Medicinvetarna.

Massor av hårt arbete

Bakom sådana här mätbara framgångar ligger förstås massor av hårt arbete i då- och nutid, från bland annat profession, beslutsfattare och utbildare. Det gäller såväl nationellt som på KI. Hos oss är det summan av insatser och investeringar från medarbetare, forskare, lärare, institutionsledning och studenter som skapat det höga förtroende som vi i dag kan skörda inom odontologin.

I går, onsdag, tog vi ytterligare ett viktigt steg framåt i det här området när vi invigde den nya allmäntandvårdsmottagningen, lärarkliniken, på campus Flemingsberg. Sedan tidigare har KI kunnat erbjuda studenttandvård och specialisttandvård av mycket hög klass. På nya lärarkliniken kan lärarna vid våra tandvårdsutbildningar behålla och utveckla sina kliniska färdigheter, inom en och samma anställning. Förankringen med professionen och det kliniska arbetet, mötet med patienten, är synnerligen viktigt för att säkerställa att vår undervisning fortsätter hålla samma höga nivå. Det är denna höga nivå, byggd på kunskap, evidens, färdighet och beprövad erfarenhet, som vi sedan kan föra över till våra studenter.

Ökat flöde av patienter

Öppnandet av lärarkliniken gör också att vi kan ta hand om alla patienter som kommer till universitetstandvården, oavsett om deras vårdbehov matchar studenternas utbildning eller inte. På sikt kommer flödet av patienter till universitetstandvården öka och på sätt kan vi säkra ännu bredare kompetens för samtliga som utbildar sig inom odontologi.

Som rektor för KI vill jag tacka alla medarbetare och studenter för ert idoga arbete och samtidigt välkomna alla i regionen till universitetstandvården med tandvård i världsklass! 

Ps. Det är läge att i detta sammanhang också framföra mitt djupt kända tack till Mats Trulsson för insatsen som prefekt vid institutionen för odontologi och universitetstandvården. Den 17 oktober slutar han efter nästan tio framgångsrika år som ansvarig för verksamheten. Han ersätts av Bodil Lund, som jag också vill passa på att hälsa varmt välkommen till sin nya tjänst! Läs mer på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts