Giving Tuesday: ett varmt tack till våra donatorer

Jag har tidigare uppmärksammat KI:s donatorer här i bloggen, men jag vill inte låta årets Giving Tuesday (läs mer om denna dag längre ner) passera utan att göra det igen.

Karolinska Institutet är ett universitet som arbetar för en bättre hälsa för alla, det står i vår vision och det är något som vi praktiserar varje dag i vår hälsorelaterade och medicinska forskning och utbildning. Det här kräver förstås resurser. Det kan vara bra att känna till att över två tredjedelar av KI:s finansiering kommer från externa källor. Donationer från privatpersoner, företag och stiftelser utgör en mindre del, men är samtidigt synnerligen viktig. KI är beroende av dessa medel för att kunna fullgöra det vi föresats oss. Det här har inte minst aktualiserats och blivit tydligt under den pågående pandemin, då nästan hela KI på olika sätt involverats i covid-relaterad verksamhet.

Generösa donationer

Under pandemin har KI tagit emot många generösa donationer till forskningen om covid-19. Dessa gåvor har bland annat bidragit till att vi idag har en mängd ny kunskap som leder till bättre möjligheter för vård, behandling, läkemedel och vaccin för de som insjuknat i covid-19, men även för andra nya virus som vi inte har mött än. Donationer har bland annat konkret bidragit till att fler personer som varit intagna på IVA-avdelningar på grund av covid-19 har överlevt och att KI:s forskare har kunnat medverka till att etablera nya behandlingsrutiner för långtidscovid.

Det är också ett faktum att genom många givares snabba stöd under den hektiska våren 2020 så kunde KI snabbt ställa om stora delar av vår forskning och påbörja projekt om det nya viruset utan att behöva invänta medel från statliga forskningsfinansiärer. Genom extern finansiering och donationer kunde KI även bidra med t ex mer än en miljon analyser av covidtester under pandemins första år. 

Till alla er som varit med och bidragit till alla KI:s insatser kring pandemin vill jag rikta ett varmt och hjärtligt tack. Era bidrag har gjort skillnad.  

Vad är Giving Tuesday?

Jag nämnde Giving Tuesday. Kanske inte alla känner till historien bakom det här begreppet. Lite historik:

För amerikaner är den fjärde torsdagen i november och den efterföljande helgen präglad av högtiden Thanksgiving. Eftersom själva högtidsdagen alltid infaller på en torsdag, har fredagen blivit en slags inofficiell ledig dag. Med tiden har det lett till att en sak står i fokus just denna dag: Konsumtion. Black Friday har blivit ett begrepp, en rea-dag som utgör starten på julhandeln och den dag som försäljningen i detaljhandeln är som störst i USA. Black Friday fick för ett par år sedan sällskap av Cyber Monday, en dag som uppmuntrar till onlinehandel.

Motpol

Det här fokuset på konsumtion är av lätt insedda skedda skäl både kritiserat och ifrågasatt av en del. Det ligger inte riktigt i linje med syftet bakom Thanksgiving: reflektion, eftertanke och ödmjukhet. I vår tid av ökad miljömedvetenhet och kamp mot klimatförändringar, ter sig dessutom renodlade köpfester allt mindre lockande. Som en slags motpol uppstod år 2012 Giving Tuesday. Denna dag infaller på tisdagen efter Thanksgiving och i år är det således i dag, den 30 november.

Nu är konsumtionen kanske inte på samma sätt i fokus här i Sverige som på andra sidan Atlanten och hos oss har vi inte någon tradition att fira Thanksgiving, men jag tycker att Giving Tuesday är en dag värd att uppmärksamma även här. Det är en dag att reflektera över våra konsumtionsvanor, men även att fundera över hur vi kan skapa värde och göra något gott för världen. Och det är en dag som är speciellt lämplig för att framföra ett tack till våra donatorer.

Development office

Enheten på KI som handlägger donationer och gåvor, Development Office, håller mig kontinuerligt uppdaterad om hur våra donationer används och jag har flera exempel, utöver de covid-relaterade, som jag skulle vilja dela med mig av:

  • Gåvor från privatpersoner har bland annat bidragit till att vi har kunnat göra ytterligare framsteg i behandlingen mot den notoriskt svårbehandlade Alzheimers sjukdom. ARC, Aging Research Centre vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle där en stor del av vår Alzheimerforskning sker grundades faktiskt med hjälp av en donation för över 20 år sedan.
  • En upprepad donation från en privatperson har gjort det möjligt för flertalet unga forskare i början av sina karriärer etablera egna forskargrupper, främst inom neurovetenskap. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande resultat från dessa skickliga forskargruppsledare.
  • Genom stöd från ett välkänt företag så kunde KI i år instifta och tillsätta en professur inom reproduktionsmedicin, ett forskningsområde som är ständigt aktuellt och som vi är mycket stolta att vi kan vara med och bidra till.
  • Vi har även flera exempel på bidrag som gått till grundforskning, det vill säga forskning som genererar ny kunskap om sjukdomar som kan ge oss en vägledning till hur vi ska förhindra eller behandla dem i framtiden.
  • Till sist vill jag nämna att genom en mycket snabbt handlagd förfrågan med ett generöst svar från en stiftelse så har KI medel till att ta emot en forskare på flykt från Afghanistan så att hen kan fortsätta sitt arbete här. Tillsammans med vår samarbetsorganisation Scholars at Risk arbetar vi just nu med att hitta en lämplig kandidat.

Jag skulle kunna fortsätta ett långt tag, detta är endast några exempel på hur donationer har bidragit till KI:s forskning det senaste året. Du som har frågor kring donationer är varmt välkommen att ta kontakt med Development Office.

Mentorsprogram

Jag vill också passa på att tacka dem som ger av sin tid till KI:s forskare och studenter. Många studenter och unga forskare får stor hjälp från våra mentorsprogram. Stort tack till er alla som finns där för nästa generation forskare, läkare, sjuksköterskor med flera.

Oavsett hur någon väljer att stödja Karolinska Institutet så är vi oerhört stolta över det förtroende som det innebär. Genom era gåvor till medicinsk forskning och utbildning gör ni skillnad och tillsammans bidrar vi till en bättre hälsa för alla. Precis som det står i KI:s vision.

Läs mer om Giving Tuesday på Karolinska Institutet på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts