Nu tar vi nästa steg för att utveckla KI:s Health Emergency and Pandemic Science Center

Förra året beslutade jag att Karolinska Institutet ska inrätta ett Health Emergency and Pandemic Science Center, med syftet att KI ska kunna stärka sin forskning och utbildning inom relevanta områden och bidra ännu mer proaktivt till omvärldens behov av stöd, kunskap och expertis i samband med pandemier och andra större hälsokriser. Nu är det dags för nästa steg i denna etablering: Att rekrytera en föreståndare till det nyinrättade centret.

Vidareutveckla

En viktig förutsättning inledningsvis för Health Emergency and Pandemic Science Center är att tillvarata och vidareutveckla den kunskap och kompetens inom forskning och utbildning som byggts upp under den aktuella pandemin.  Fokus på arbetet kommer vara multidisciplinärt, multisektoriellt och spänna över en bred palett av professioner. Det viktigaste arbetet för att hantera hälsokriser görs mellan kriserna – inte nödvändigtvis under kriserna. Det handlar om att dra lärdomar av kriser som har varit, att bygga beredskap, att stärka samhällets motståndskraft inför nästa kris. Detta behöver göras utifrån kunskap och kompetens inom grund-, klinisk- och folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning.

Leda och samordna

Vi söker en föreståndare som ska leda och samordna uppbyggnaden av detta virtuella center. Det handlar bland annat om att fungera som en motor i uppbyggnadsfasen, men också om att utveckla verksamheten mer långsiktigt. Tanken med uppdraget är också att föreståndaren ska arbeta mycket i samverkan med andra aktörer inom området, såväl regionalt och nationellt som internationellt.

Jag törs redan nu lova att det här kommer att bli ett spännande, utmanande och viktigt uppdrag. Mer information finns på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts