Message to Iran on the occasion of Ahmadreza Djalali´s 50th birthday: Release him from prison and let him return to his family in Sweden

Svensk version nedan

The Karolinska Institute alumnus, Swedish citizen, and researcher in disaster medicine, Ahmadreza Djalali, turns 50 years today. He spends his birthday in prison in Iran, incarcerated under gravely inhumane conditions, convicted on unjust grounds and with the threat of execution hanging over his head.

It has been almost six years since he was arrested and imprisoned, accused of espionage, among other things. After a trial that must be described as a violation of justice and the rule of law, he was sentenced to death in 2017.

Today, on his 50th birthday, we at Karolinska Institutet again wish to draw the world’s attention to his situation.

We appeal to the governments of all nation states to increase pressure on Iran to release Dr. Djalali. To the rulers of Iran we say:

It is time to show respect for human rights and academic freedom and secure the safe and immediate return of Ahmadreza Djajali to his family and work in Sweden.


Budskap till Iran på Ahmadreza Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri och låt honom komma hem

I dag fyller KI-alumnen, svenska medborgaren och forskaren i katastrofmedicin, Ahmadreza Djalali, 50 år. Han tvingas fira sin födelsedag i fängelse i Iran, under omänskliga förhållanden, dömd på rättsvidriga grunder och med ett avrättningshot hängande över sitt huvud.

Det har snart gått sex år sedan han greps och fängslades, anklagad bland annat för spioneri. Efter en rättegång som inte kan beskrivas på annat sätt än ett totalt övergrepp på rättvisa och rättssäkerhet, dömdes han till döden 2017.

Idag, på hans 50-årsdag, vill vi på Karolinska Institutet åter uppmärksamma omvärlden på hans situation.

Vi vänder oss till alla nationers regeringar med en uppmaning om att öka trycket på Iran för att få Dr. Djalali frisläppt. Och till de styrande i Iran säger vi:

Det är dags att visa respekt för mänskliga rättigheter och för akademisk frihet och se till att Ahmadreza Djalali snabbt och på ett tryggt sätt kan återvända till sin familj och till sitt arbete i Sverige.  

0 comments

Related posts