Stark ställning för KI i internationell rankning

Det här med att ranka och bedöma lärosätens verksamhet, kvalitet och nivå är långt ifrån någon exakt vetenskap. Det finns oerhört många kriterier att ta hänsyn till och det är inte självklart hur de olika kriterierna ska vägas mot varandra. Med andra ord: man bör ta dessa mätningar med några nypor salt och det är viktigt att veta att det också finns ett antal rankningsinstitut i omvärlden som håller skiftande kvalitet.

Icke desto mindre är de här mätningarna viktiga, ur flera aspekter. En god placering bidrar till ökad kännedom och större intresse från potentiella studenter och medarbetare. Det ger också ett ökat anseende och förtroende hos allmänhet, politiker och i viss mån också bland forskningsfinansiärer. Att svepande helt bortse från dessa rankningars betydelse är inte lämpligt.

Fyra mätningar

Karolinska Institutet har av tradition relaterat främst till fyra olika sådana mätningar:

  • Academic Ranking of Works Universities, ARWU (även kallad Shanghairankningen)
  • Time Higher Education World University Rankings, THE
  • QS World Ranking of Universities
  • Best Global Universities Rankings (U.S. News)

Det innebär i praktiken bland annat att vi levererar in data till dessa aktörer och att vi också bevakar och öppet redovisar resultaten för KI i mätningarna.

Tidigare den här veckan kom QS med sin årliga sammanställning och jag är mycket glad att kunna meddela att KI:s utbildning och forskning inom odontologi och tandvård (“dentistry”) rankas som nummer ett i världen! Det är faktiskt tredje gången vi intar förstaplatsen och det är särskilt roligt att konstatera att vi konsekvent bedöms som världsledande inom detta ämne, även om placeringarna går lite upp och ner genom åren.

Ett fantastiskt gott betyg till alla studenter och medarbetare vid odontologiska institutionen! Läs gärna intervjun på KI:s webbplats med prefekt Bodil Lund.

Förbättrats

Även när det gäller det bredare området “life sciences & medicine” placerar sig KI synnerligen bra: på sjunde plats i världen och etta inom EU. Även här ser vi att positionen förbättrats jämfört med förra året.

Ser vi på det enskilda ämnet “medicine”, backar KI något och återfinns på tolfte plats i den globala listan. Även här går det lite upp och ner genom åren, men jag kan konstatera att KI även inom detta område är nummer ett inom EU.

Högt rankar och väl ansett

Sammantaget är Karolinska Institutet ett internationellt högt rankat och väl ansett universitetet. Det får vi nya tecken på gång på gång, år efter år och det är också något vi bör uppmärksamma och vara stolta över.

Men vi får samtidigt aldrig låta det leda till att vi slår oss till ro. Det är endast genom hårt arbete, ständigt kvalitetsförbättring och medvetenhet om vår roll i världen som vi kan fortsätta finnas bland världens bäst rankade universitet.

0 comments

Related posts