Positiva signaler i KI:s medarbetarundersökning

Karolinska Institutet genomför regelbundet medarbetarundersökningar och den senaste har nyligen sammanställts och presenterats för konsistoriet (universitetsstyrelsen). Det är till stora delar en både glädjande och positiv läsning.

Låt mig börja med själva grunden: svarsfrekvensen. Nästan 9 av tio medarbetare har svarat (76 procent om vi inkluderar anknutna), vilket måste betraktas som en mycket hög svarsfrekvens i dagens kontext där allt färre av oss bryr oss om att svara på olika former av enkäter. Det tyder på att frågor som rör arbetsmiljö. ledarskap, organisationens inriktning och liknande engagerar. Och det är viktigt; ett universitet bygger på engagerade och aktiva medarbetare – och givetvis också studenter även om de inte deltog i den här undersökningen som riktar sig till anställda, stipendiater och anknutna.

Kunskapsunderlag

Att så många svarat ger också oss i universitetsledningen ett utomordentligt kunskapsunderlag när vi planerar olika former av insatser, prioriteringar och åtgärder i det kontinuerliga arbetet med att säkerställa och förbättra arbetsmiljön och kvaliteten här vid KI.

Hur ser då resultatet ut? En sak som är svår att inte glädjas särskilt över är att så många vid KI uppenbarligen är stolta över att arbeta här. I undersökningen finns en särskild del som mäter viljan att rekommendera sin institution till vän eller bekant – att vara en ambassadör för verksamheten om man så vill. Skalan på ENPS (employer net promoter score) går från -100 till 100 och KI har ett värde på 29 i den nu aktuella undersökningen, vilket är riktigt bra. Det kan jämföras med resultatet vid den förra undersökningen 2017, då värdet var 9. Jämfört med andra lärosäten och institutioner som genomfört likadana mätningar, så ligger KI näst överst, bara SciLifeLab redovisar ett högre värde.

Kliv framåt

Min spontana reflektion över detta är att KI under de senaste fem åren inte bara återhämtat sig efter en jobbig period med Macchiarini-ärendet, utan också tagit rejäla kliv framåt. För går vi tillbaka till en tidigare medarbetarundersökning från 2014 var motsvarade värde faktiskt bara 4 – och det var under en tid då KI var mycket högt ansett och uppvisade mycket goda förtroendenivåer nationellt.

Det här med positiva ambassadörer har stor betydelse för ett lärosätes potential både när det gäller att rekrytera kompetenta medarbetare, men också i förlängningen när det handlar om intresse och uppmärksamhet för våra olika utbildningar. Aktiva och engagerade medarbetare som sprider sitt engagemang och talar väl om sin arbetsplats både bland kollegor och i nätverk, i privata och sociala sammanhang och liknande – det är en enorm styrka för en organisation både på kort, men kanske framförallt på lång sikt.

Stolta

Jag kan inte tolka det här på annat sätt än att väldigt många här på KI är väldigt stolta över att vara en del av vårt universitet. Detta är en inställning som vi absolut inte får ta för självklar. Vi måste fortsätta arbeta medvetet och aktivt för att stärka den här viktiga stoltheten – och det finns inga genvägar här. Stolthet kommer ifrån att verksamheten fungerar och håller en hög nivå. I detta måste vi bidra, allesammans, men naturligtvis har universitetsledningen ett särskilt ansvar för att se till att det finns rätt förutsättningar. 

Det finns en hel del annat att lyfta fram i årets medarbetarenkät. Några ytterst positiva saker handlar om områden som medarbetarskap, ledarskap och förtroendet för universitetsledning och chefer – områden som alla uppvisar rejäla förbättringar jämfört med föregående undersökning. Här vill jag särskilt framhålla vikten av ledarskapet vid KI. Det är uppenbart att de insatser som chefer och ledare gjort under de senaste två årens särskilda utmaningar uppskattats av organisationens medarbetare. Resultatet för ledarskap ser överlag väldigt bra ut och det är värt att uppmärksamma särskilt.

På frågenivå kan vi se att frågor som rör det långsiktiga hållbara arbetet har en positiv trend, liksom frågor som balans i livet och återhämtning. Förmodligen har det att göra med en kombination av förbättringsåtgärder och pandemi och möjligheten att arbeta hemifrån. 

Stillasittande

Resultatet är generellt väldigt positivt, men det finns samtidigt områden som går att förbättra. Vi hade tagit med två nya frågor om stillasittande arbete och fysisk aktivitet som fick låga resultat, vilket indikerar att vi sitter stilla under för lång tid och att vi inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Här bör vi nog ta ett samlat grepp och öka insatser och motivation för medarbetare att använda sina möjligheter till friskvård också under arbetstid. Det är en investering som tveklöst betalar sig i längden. På KI har vi dessutom forskning som visar på negativa konsekvenser när vi sitter stilla, och positiva effekter när vi är fysiskt aktiva. Friskvården vid KI gör ett fantastiskt arbete och jag vill uppmana alla att gå in och titta på vad de möjligheter för fysisk aktivitet som erbjuds. KI är ett universitet där hälsa är i fokus. Det finns ingen bättre prevention än att vara fysiskt aktiv. Låt oss leva som vi lär – i större utsträckning. Försök lägg in fem minuters pausgympa efter mötet eller ta en sväng runt i korridoren när du suttit framför skärmen en timme!

Men med det sagt – den samlade bedömningen måste ändå sägas vara att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller hur vi trivs och mår vid KI. Jag har redan berört ledarskapets betydelse för detta, men jag skulle också gärna vilja framhålla det omfattande arbete vi tillsammans gjort när det gäller att ta fram och implementera vår gemensamma Strategi 2030. Denna strategi har definitivt bidragit till den här positiva utvecklingen och den kommer att fortsätta spela en stor roll framöver. Vi har nu inlett en uppföljning av strategin, som faktiskt redan hunnit bli tre år gammal.

Slutligen skulle jag vilja ett varmt tack till alla medarbetare som svarat på enkäten och som varje dag – i stort och i smått – bidrar till att göra KI något som vi alla känner stolthet för. Det är vi tillsammans som är KI och det är vi tillsammans som har ett ansvar att se till att KI fungerar optimalt bra!

Läs mer om medarbetarundersökningen på KI:s webbplats.

Ps. Studenterna är förstås en extremt viktig grupp för KI och även här finns det planer för en enkät om bland annat om studiemiljö och liknande. Håll ögonen öppna.

0 comments

Related posts