Vi måste växla upp arbetet med framtidens läkemedel

ATMP (advanced therapy medicinal products) och precisionsmedicin är framtidens behandling och diagnostik. I Sverige finns redan förutsättningarna för att utveckla dessa framtidens läkemedel och behandlingar. Här finns en välutvecklad grundforskning, som är själva hörnstenen i all ATMP. Dessutom har vi kommit långt i att utveckla implementering inom vården, insatser inom industrin och inte minst samarbetet mellan de olika aktörerna inom livsvetenskapssektorn.

Världsledande till 2030

En anledning till våra framgångar är att Sverige gjort en satsning med målsättningen att vara ledande inom ATMP 2030. En ambitiös satsning som jag välkomnat. Som ni som följer min blogg vet, är ATMP och precisionsmedicin viktiga tema för KI. På nationell nivå har en Färdplan för precisionsmedicin tagits fram av regeringens samverkansgrupp för Hälsa och life science, ett arbete som jag varit ansvarig för tillsammans med Anders Blanck, VD på Lif. Här på KI har vi också redan flera verksamheter som arbetar inom ATMP och precisionsmedicin, från grundforskning till implementering.

Satsningar behövs från regeringen

Men mer behövs för att Sverige verkligen ska uppnå det mål som satts. Tillsammans med rektorn för Lunds universitet och sjukhuschefen/direktören för Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset, vänder jag mig till den nya regeringen i en debattartikel som publicerades igår i Svenska Dagbladet. Vi vill tydliggöra att det i Sverige finns luckor i den kedja som länkar samman de nödvändiga komponenterna för ATMP och precisionsmedicin: grundforskning – utbildning – utveckling – hälso- och sjukvård – industri.

I korthet vill vi se följande från regeringen, för att ambitionen på att nå en världsledande ställning ska bli verklighet:

  • Satsa på en nationell infrastruktur som utgörs av universitet och universitetssjukhus i ett nätverk. Denna ska få säkrad grundfinansiering för att ta fram nya ATMP för kliniskt och kommersiellt bruk.
  • Öka de statliga investeringarna i grundforskning som har relevans för cell-, vävnads- och genterapier och som utförs i nära samverkan med universitetssjukvården och industrin kring livsvetenskaper.
  • Skapa ett nationellt program genom forskningsråden för att rekrytera internationella toppforskare inom ATMP till Sverige.
  • Satsa på kompetensförsörjning inom ATMP-området. Industri, sjukvård och utbildning behöver ny kompetens inom en rad områden.
  • Sist men inte minst: genom samordnade, långsiktiga robusta satsningar läggs grunden för att Sverige tillsammans skapar morgondagens hälso- och sjukvård.

Läs gärna hela vår debattartikel här.

Framtiden är redan här

När det handlar om ATMP och precisionsmedicins så är framtiden redan här. Tack vare grundforskning, utveckling och redan existerande samarbeten har vi byggt en god grund att stå på. Låt oss nu se till att vi fullt ut tar till vara på vad denna framtid har att ge oss, genom att genomföra de satsningar som behövs för att ta arbetet vidare. I detta arbete bör vi inte bara prata om precisionsmedicin, utan också om precisionshälsa, för att understryka behovet för satsningar på prevention. Samtidigt måste vi även i fortsättningen tänka på båda jämlikhet och etik när vi inför nya behandlingar och moderniserar hälso- och sjukvården. Det här ligger i KI:s vision som säger att vi ska verka för en bättre hälsa för alla.

1 comments

Patrik Blomquist

Patrik Blomquist

Håller med. Synd att projekt behöver flytta utomlands: https://nordiclifescience.org/new-swedish-parkinsons-disease-clinical-study-approved/

Related posts