English version below Jag har i dag publicerat en debattartikel i Vetenskapsrådets tidning Curie om att det europeiska forskningsrådet ERC är under press och vikten av att vi tillsammans säkerställer så att rådets hittills så framgångsrika inriktning inte äventyras av ökad extern styrning eller genom förändringar på grund av den pågående pandemin. Texten nedan klippt […]

Tuesday and Wednesday this week the head of our Grants Office, Björn Kull and myself, joined vice-chancellors, pro-vice-chancellors and heads of grants offices (or equivalent) from the 12 largest research universities in Sweden (or in other words what i usually known as Huvudmannarådet) to Brussels. We met with representatives from the Permanent Representation of Sweden […]

Last week I delivered the introductory remarks at the second Brain and Culture Symposium organized by Ingemar Ernberg, Gunnar Bjursell och Fredrik Ullén. Giving introductory remarks is a big honour that I take very seriously and see as an opportunity to reflect about a particular field. I always aim to stay for at least one […]