Tomorrow, Thursday, EU heads of state will meet to discuss EU’s long-term budget 2021-2027. This is an important meeting, not least when it comes to higher education and research. What is at stake is the priority given to EU’s new framework program, Horizon Europe. I have discussed this earlier on my blog – see my […]

Note: text updated January 30 in order to reflect the current situation after ratification of the Brexit Withdrawal Agreement by the EU Parliament  The end of UK’s membership in the European Union is drawing near: January 31st will be a historic date. The Brexit referendum took place in June 2016 and much has happened since. […]

“Academia in uproar over ‘planned €12bn cut’ to EU R&D“ The title of an article published in Research Professional, Friday, pretty much sums it up. It is deeply disturbing and worrying that considerable budget cuts in Horizon Europe are now being discussed. The initial allocation of 120B EUR to Horizon Europe proposed by the Parliament has […]

Tillkännagivandena av vilka forskare, författare och fredsförkämpare som tilldelas årets Nobelpris var i full gång förra veckan, och jag kommer på mig själv att reflektera över ifall innovatören Alfred Nobel hade varit nöjd över hur hans arv förvaltats. Nobelpriset har, som de flesta vet, sin grund i Nobels stora privata förmögenhet som han testamenterade till […]

I dag, måndag den 27 maj, undertecknade jag en överenskommelse med KTH och Stockholms universitet om fördjupat samarbete. Vi kallar den här universitetsalliansen för Stockholm trio – en allians enligt internationell modell där vi stärker vårt samarbete inom utbildning, forskning, infrastruktur, verksamhetsstöd och internationalisering. Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt […]

I onsdags morse förra veckan deltog jag i en paneldiskussion om förtroendet för forskningen, arrangerad av organisationen Vetenskap & Allmänhet med anledning av presentationen av årets så kallade VA Barometer. Det rör sig om en enkätstudie som V&A genomfört i drygt 15 år och som på olika sätt tar tempen på allmänhetens syn på forskning och […]

English version below Det har varit en lång resa – från planering och byggstart, anslutningen till Bioclinicum och öppet hus. Nu kan vi äntligen se fram emot invigningen och firandet den 30 november. Det är en historisk händelse, men också en historisk investering för Karolinska Institutet – och absolut nödvändigt. Om vi ​​vill att KI […]

Last week I had the privilege to attend the symposium “Molecular Life Sciences” in celebration of the centennial of Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW). It all took place in Aula Magna at Stockholm University. The Knut and Alice Wallenberg Foundation has contributed to world-class research for 100 years. During the course of the day […]

Tuesday and Wednesday this week the head of our Grants Office, Björn Kull and myself, joined vice-chancellors, pro-vice-chancellors and heads of grants offices (or equivalent) from the 12 largest research universities in Sweden (or in other words what i usually known as Huvudmannarådet) to Brussels. We met with representatives from the Permanent Representation of Sweden […]

This post starts with something I believe is critically important for Swedish Research – Research Infrastructure and how we share the responsibility to secure that Swedish scientists get access to state of the art infrastructure. URFI (universities’ reference group on research infrastructures, originally installed as a reference group for the Swedish Research Council) has in […]