En vecka på läkarprogrammet T7 Kirurgi #klin

Under termin 7 läser vi om kirurgi (allmänkirurgi, ortopedi, urologi och fler kirurgiska specialiteter). Under termin 7 har vi praktik i stort sett varje vecka. Vi har praktik inom de olika områdena i block på 1-3 veckor. Läs mitt tidigare inlägg om en dag på urologen här. Kirurgiblocket består av 3 veckor på avdelning (varav en på operation), 1 vecka på akuten och 1 vecka på mottagning. Veckan jag ska berätta om idag är den kirurgiska mottagningsveckan. Här är schemat för veckan:

Schema för kirurgisk mottagningsvecka

Måndag

Röntgenseminarium: vi går igenom röntgenbilder som illustrerar vanliga kirurgiska diagnoser såsom appendicit (blindtarmsinflammation) och divertikulit (inflammerade tarmfickor). Vi får ställa frågor, själva försöka hitta avvikelser på bilder i grupp (vi är ca 6 studenter på seminariet) och på egen hand granska bilder som vi sedan går igenom. Ett av lärandemålen (det vi ska kunna) för kursen är att kunna identifiera strukturer på en normal röntgen och även vanliga fynd relaterade till kirurgiska diagnoser.

Bråckmottagning: Tillsammans med en kirurg tar vi emot patienter som ska opereras för olika typer av bukbråck. Vi svarar på eventuella frågor som patienten har, gör en ny kroppslig undersökning, tittar på prover, läkemedel, EKG och annat som behöver kontrolleras inför operation.

Röntgenseminarium

Tisdag

Prickmottagning: Vi är 3 studenter som tillsammans med handledare tar emot 3 patienter som ska ta bort hudförändringar (såsom avvikande födelsemärken). Vi bedömer hudförändringen, tar bort förändringar som sedan skickas på analys och försluter såret med stygn. Vi studenter turas om att vara operatör, assistent och en icke-steril som hjälper till med material mm. Alla får prova på varje roll en gång. Detta gör vi för att träna på excision och sutur som kan komma att examineras på OSCE.

Rektoskopimottagning: Under eftermiddagen är det samma koncept, vi är 3 studenter med vår handledare och tar emot tre patienter som ska genomgå en rektoskopi (då man går in och tittar på sista delen av tarmen med hjälp av ett verktyg). I denna undersökning ingår även per rektum-undersökning och proktoskopi. Denna typ av undersökning kan ex vara indicerat som uppföljning efter genomgången divertikulit (inflammerade tarmfickor). Vi ska kunna utföra per rectum, prokto- och rektoskopi, även detta kan komma att examineras på OSCE.

Rektoskopimottagning: utrustning som förberetts inför rekto- och proktoskopi

Onsdag

Mottagning NGI (nedre gastrointestinala sjukdomar): Precis som på måndagen går jag med en kirurg och tar emot patienter på mottagningen. Denna gång patienter som söker för olika gastrointestinala besvär/sjukdomar i nedre delen av buken. Detta kan till exempel vara uppföljning efter operation eller konservativt behandlad (ej opererad) sjukdom i nedre buken.

Mottagning (NGI): hjälpmedel som används för att informera patienten om tillstånd och behandling

Torsdag

Akutsimulering med sjuksköterskestudenter: Vi är på KTC (kliniskt träningscentrum) där vi simulerar akut omhändertagande. Med hjälp av en docka och teknologi simuleras olika akuta fall och vi får träna på att handlägga patienten (dvs undersöka, stabilisera och ev diagnostisera). Vi har flera simuleringar under läkarprogrammet, oftast med dockor som patienter men ibland med skådespelare som spelar patienter. Just denna gång filmas vi och efter varje fall tittar vi på filmerna och går igenom vad som gjordes bra och vad som kunde göras bättre. Fokus för denna simulering är teamarbetet snarare än den medicinska bedömningen, även om vi så klart tränar på det också. Vi läkarstudenter turas om att vara team-leader, undersökande läkare och resurs. Sjuksköterskestudenterna turas om att vara patientnära resp. läkemedelsansvarig sjuksköterska. Simuleringarna är väldigt roliga och givande.

Akutsimulering med sjuksköterskestudenter

Fredag

Mottagning/Inläsning: Vi har ett individuellt schema för mottagningspassen. Jag hade pga sjukdom missat några seminarium så vår amanuens ordnade så att jag kunde ha inläsningstid och då delta på de missade seminariumen. De andra i min grupp hade inläsningstid under de andra dagarna då jag hade mottagning. Denna veckan är jämförelsevis väldigt lyxig när det kommer till inläsningstid, vanligtvis har vi inte så här mycket inläsningstid under en vecka på T7.

Denna vecka var väldig varierad och spännande. T7 är som sagt en väldigt praktisk termin med mycket praktik och övning i praktiska moment som suturering, undersökningar och akut omhändertagande. Ansökan till läkarprogrammet är fortfarande öppen, sök via antagning.se senast tisdag den 19 april!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg