Patientfall del 3: Läkarens roll

Denna vecka på bloggen presenterar vi en serie om ett fiktivt patientfall och de olika professionernas roll i omhändertagandet av patienten, idag presenterar jag läkarens roll. Du kan alltså läsa om vad ditt drömyrke gör i praktiken och arbetslivet. Ansökan till alla program på KI är öppen och du kan söka via antagning.se

Det fiktiva patientfallet handlar om en äldre kvinna som ramlat medan hon varit ute och handlat. Hon har en misstänkt höftfraktur och tas med ambulans till sjukhus…

Akuten

Akutläkaren kommer till akutrummet efter att ha fått ett larm om en patient som ramlat. Tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor tas patienten emot och handläggs enligt ABCDE (airways, breathing, circulation, disability och exposure). Patienten är stabil i sina vitalparametrar men har väldigt ont. Läkaren ordinerar syrgas, vätskebehandling, smärtlindring och prover. Undersköterskan kopplar upp syrgasen. Sjuksköterskan tar prover, sätter en venös infart för vätsketillförsel och ger smärtlindring.  

Utåtrotationen och förkortningen av höger ben inger misstanke om en höftfraktur. Akutläkaren ringer ortopeden och ber henne komma ner till akutrummet. I väntan på ortopeden beställs en slätröntgen av höften och akutläkaren lägger en perifer nervblockad för att lindra patients smärta. 

Röntgen verifierar höftfrakturen. Ortopeden undersöker patienten kliniskt och bedömer röntgen. Ortopeden ska operera patienten inom ett dygn. Typ av höftfraktur som ses på rötgen och patients ålder avgör vilken typ av operation som utförs.

Operation

Några timmar senare rullas patienten in på operationssalen där hon mottas av en anestesisjuksköterska. Anestesiläkaren gör en preoperativ bedömning och bestämmer om patienten ska sövas eller bedövas med en spinalblockad. Anestesiläkaren kommer in på rummet medan patienten ar vaken och stämmer av med sjuksköterskan. Sjuksköterskan är specialist i anestesi, vid sövning sköts detta av sjuksköterskan själv men om spinalbedövning ska ges är det läkaren som gör det. Anestesiologen lämnar sedan salen under operationen men är nära och tillkallas vid behov. 

När patienten är klar och förbeded för operationen kliver ortopeden in på operationssalen och sätter igång själva operationen. Med sig har ortopeden en läkarstudent, som får tydliga instruktioner av operationssjuksköterskan att inte svimma i operationssåret utan säga till direkt vid illamående eller svimningskänslor.  

Avdelning

Operationen gick bra och patienten ligger nu på avdelningen. En legitimerad underläkare rondar patienten tillsammans med sjuksköterskorna, om läkaren behöver hjälp finns ortopeden någonstans på sjukhuset (troligtvis operationssalen). När patienten är tillräckligt stabil efter operationen skickas patienten till geriatriken för rehabilitering. Där finns läkare och sjuksköterskor som hjälper patienten med det medicinska och omvårdnad.  

Fysioterapeuter finns på avdelningen och geriatriken, de hjälper patienten att komma upp på fötterna igen och med träning för att återhämta sig från skadan. Även arbetsterapeuter finns på geriatriken och avdelningen där de hjälper patienten med eventuella hjälpmedel såsom rullator, kryckor eller anpassningar i hemmet som patienten kan behöva vid hemgång. 

Observera att handläggningen av höftfrakturer kan skilja sig åt, den baseras ofta på lokala rutiner. Källor/vidare läsning om höftfrakturer och handläggning:
Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg