Har vi ett sunt förnuft?

En kan höra folk som säger att de använder det sunda förnuftet eller lyssnar på magkänslan. Men vad är detta egentligen? Har vi ett sunt förnuft? Eller hur tar vi våra beslut?

Vi har evolverats fram till att ta tankemässiga genvägar. Detta för att det har varit och är adaptivt, tyvärr tar vi även dessa genvägar när vi vill tänka rationellt – därmed behöver vi vara sunt skeptiska till det vi uppfattar som sunt förnuft och ifrågasätta det när det gäller viktiga saker. Självklart kan vi inte analysera allt, men att vara medveten om att vi blir påverkade av varför vi tycker och tänker som vi gör – det kan vara bra.

Det finns många saker som påverkar oss och jag tänkte berätta om två tendenser som gör det osäkert att lita på vårt så kallade sunda förnuft.
Confirmation bias är en tendens för folk att gynna information som bekräftar deras förutfattade meningar oavsett om uppgifterna är sanna. Fenomenet kallas även bekräftelsefel eftersom att vi själva väljer hur vi letar, uppmärksammar och tar emot information. Vi är alltså selektiva i hur vi söker och uppmärksammar information och tolkar också informationen på ett partiskt sätt. Ett exempel på detta är om en röstar på ett specifikt parti – och då har en tendens att höra på och ta in information som passar in i ens egen tankar om partiet men att blunda för annan information som inta passar in i bilden av partiet.

Overconfidence innebär att människor tenderar att tro att vi vet mer än vi faktiskt gör. I studier har man kunnat visa att folk tenderar att överskatta sin förmåga. Ett exempel på detta är bilkörning – då de flesta anser att de är över medel gällande körstil. Även inom politik och religion finns dessa tendenser tydligt.

Utöver detta så påverkas vi också av exempelvis Haloeffekten som jag skrivit om tidigare, närhetsprincipen påverkar också såklart hur vi tänker om en situation. Kan du komma på fler fenomen eller tendenser som påverkar oss i vårt så kallade sunda förnuft?

Sunt förnuft eller inte – men att kasta sig från ett plan, hur kan en se på det tro?

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar