När oron går över styr

Vi alla oroar oss ibland.

För skolan, jobbet, relationer eller kanske någon resa. Det är inte som att oro i sig alltid är dåligt och lika med psykisk ohälsa. Som med mycket annat finns det dock en gräns för när något inte längre hjälper oss. När det till och med istället för att hjälpa oss stjälper oss.

Det finns något som heter GAD.

Eller generaliserat ångesttillstånd om en ska vara korrekt. Det kännetecknas av en överdriven och svårkontrollerad oro och rädsla och enligt det diagnossystem som vi följer (DSM-V) så krävs att oro och rädsla är närvarande inför många olika händelser och aktiviteter flertalet dagar under minst 6 månader.

Oron och rädslan måste dessutom vara förknippad med minst tre av dessa symtom:

 • Rastlös, uppskruvad eller på helspänn
 • Lätt att bli uttröttad
 • Svårt att koncentrera sig eller ”tom i huvudet”
 • Irritabel
 • Muskelspänning
 • Sömnstörning

Här handlar det alltså inte längre om lite oro, grubbel eller funderingar utan om rejäl oro som påverkar en i vardagen ordentligt.

Modell för GAD

Det finns olika modeller och behandlingar för GAD. Några teman som återkommer i flera modeller och behandlingar är synen på att oro är en maladaptiv strategi för att undvika negativa interna upplevelser, att oron vidmakthålls genom negativ förstärkning och att de personer med GAD, enligt de flesta modeller, har positiva uppfattningar om oro.

Dugas modell

Dugas är en av de som skapat en modell för GAD och därifrån skapat en behandling. Modellen innehåller många rutor och ord – men funktionen är att en person med GAD har en intolerans för osäkerhet (som ni ser i botten av figuren) och att kontroll och undvikande hjälper för den intoleransen. Som egentligen bara stjälper och ökar på oron.

Hur görs Dugas behandling då?

Jo, i Dugas behandlingsupplägg ingår följande:

 • Psykoedukation, fokus osäkerhet
  • Medvetandeträning, 3 ggr/dag stanna upp och notera oro
 • Identifiera överskott (kan vara exempelvis att be om återförsäkran, kontrollera allt till 110%, kontrollera andra, göra allt själv och inte delegera, ta reda på precis all information innan ett beslut)
 • Identifiera underskott (kan vara att inte engagera sig till 100% i relation, prokrastinera beslut)
 • Träna sig i att identifiera att kunna stå ut med osäkerhet – beteendeexperiment (kan vara att skicka mail utan kontroll, gå på film utan att kolla recension, var spontan)
 • Ifrågasätta egna tankar kring oro (kan vara att oro hjälper mig lösa problem, motiverar mig att komma igång, hjälper mig med jobbiga känslor, oro är en fin egenskap)
 • Träna problemlösning för lösningsbara problem
 • Imaginär exponering
 • Återfallsprevention

Så. Känner du igen dig?

Det finns hjälp att få för överdriven oro. Inte bara Dugas behandling utan fler andra också (exempelvis Tillämpad avslappning, Wells modell och Borkoveks modell). Är du osäker på om oron är överdriven? Sök hjälp och prata med någon om det så att ni tillsammans kan kartlägga det hela.

Information hämtat från föreläsningar om GAD under T9 och DSM-V.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar