Varför gör vi som vi gör?

Klassisk betingning och operant betingning är två olika läror av varför vi gör som vi gör. Jag tänkte berätta lite mer om operant betingning idag. Operant betingning handlar om att den yttre miljön påverkar oss till om vi fortsätter med ett beteende eller inte. Beroende på vilken konsekvens som beteendet får så kommer du med andra ord bli mer eller mindre benägen att fortsätta göra detta. B.F. Skinner räknas som grundaren till operant betingning och är också en frontfigur för behaviorismen.

Om det är konsekvenserna av ett beteende som kommer påverka om du kommer fortsätta med det eller inte så kan en ganska enkelt räkna ut att vissa konsekvenser kommer få oss att minska på beteendet och andra kommer få oss att öka på beteendet. Det finns olika sätt som et beteende kan påverkas genom och jag tänkte gå igenom de olika nedan:

Vi börjar med förstärkning och försvagningar/bestraffningar. Om något gör så att beteendet utförs i högre utsträckning kallas det att det har blivit förstärkt. Om något istället gör så att vi blir mindre benägna att utföra beteendet så kallas det att det har blivit försvagat eller bestraffat. Alltså förstärkningar ökar benägenheten att göra beteendet medan försvagningar/bestraffningar minskar benägenheten att göra beteendet.

Förstärkningar och försvagningar/bestraffningar kan komma till av två olika anledningar. Antingen kan något läggas till eller något tas bort. Om vi lägger till något kallar vi det för positivt, vilket alltså endast har med tillägget att göra och inte alls om det är känslomässigt positivt eller inte. Om vi istället tar bort något så kallar vi det för negativt, vilket alltså endast har med borttagningen att göra och inte att det är känslomässigt negativt eller inte.

Alltså har vi följande fyra utfall:
Positiv förstärkning. Något som vi gillar tillkommer och vi får ett ökat beteende. Exempelvis vi blir belönade med efterrätt efter vi ätit upp maten och kommer därför fortsätta äta upp maten.
Negativ förstärkning Något vi ogillar tas bort och vi får ett ökat beteende. Exempelvis vi lär oss att vi slipper tandtroll om vi borstar tänderna och kommer därför att fortsätta borsta tänderna.
Positiv försvagning Något vi ogillar tillkommer och vi får ett minskat beteende. Exempelvis vi får ett straff för att vi tog en godisbit från en kompis och vi kommer därför inte att ta fler godisbitar från vår kompis.
Negativ försvagning Något vi gillar tas bort och vi får ett minskat beteende. Exempelvis vi får inte äta efterrätt om vi har betett oss dåligt vid matbordet och vi kommer därför inte bete oss dåligt längre.

Viktigt att ha med sig är att om en vill lära någon annan ett visst beteende är det bäst att använda sig av förstärkningar. Framför allt positiv förstärkning. Detta då vi vill lära vad som är rätt och riktigt och inte vad som är fel. Det vi uppmärksammar växer <3

Att ta bort eller lägga till en efterrätt kan öka eller minska olika beteenden. Oavsett är jag sjukt sugen på denna veganska kolapannacottan just nu <3

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar