Inför terminsstart HT20 – under pandemitider

Höstterminen nalkas. Mycket är fortsatt ovisst och kommer att ständigt förändras i kölvattnet av Covid-19. Likaså gäller utbildningsvärlden. Tacksamt nog finns förutsättningar för Sverige att fortsätta bedriva utbildning, trots att pandemin sätter käpparna i hjulet och att kompromisser tyvärr behöver göras. 

Både ni nya och gamla studenter har säkerligen mycket funderingar, oro och tankar kring hur utbildningen faktiskt ser ut i höst. I detta inlägg hittar ni en del länkar med bra info angående terminen.

Nya KI-studenter:

  • Terminsstart – Måndag 31 aug.
  • Nyantagna läkarstudenter
  • Digital mottagningsceremoni (fre 4 sept 13:30-14:30) – Ersätter den fysiska välkomstdagen i Aula Medica.
  • Infopunkten – En fysisk mötespunkt på KI-campus (Solna och Flemingsberg). Hela första veckan står studentambassadörer (KI-studenter) här från diverse olika program och besvarar frågor.

Läs mer.

Alla KI-studenter:

Hur påverkas utbildning och studentlivet av pandemin?

Efter en omvälvande vårtermin, med mycket trial and error, hoppas och tror jag att höstterminen blir någorlunda mer stabil. Nu har universiteten haft tid på sig att samla in återkoppling från våren och förbereda inför alla nödvändiga omställningar som behöver göras.

  • Distansundervisning – All teoretisk undervisning sker fortsättningsvis på Zoom. Ex. föreläsningar, seminarier. Hett tips: införskaffa dig en fungerande dator.
  • Fysisk undervisning – Sakta uppstart av viss fysisk undervisning. KI prioriterar nyantagna studenter och sistaårsstudenter, praktiska examinationer som behöver göras på plats (t.ex. OSCE på läkarprogrammet).
  • VFU – Tanken är att praktik på sjukhus ska fortgå som vanligt. Men eftersom detta påverkas av hur läget ser ut på de olika sjukhusen, kommer praktiken sannolikt också att påverkas. I våras märkte vi att olika terminer också påverkades olika mycket ute på sin praktik, beroende på vad för specialiteter och verksamheter man befann sig på. Mycket elektiv vård prioriterades ned, vilket innebar att många operationer och mottagningsbesök ställdes in. Under hösten kan nog situationen komma att bli liknande.
  • Mottagningsaktiviteter – Introduktionsinternatet som läkarprogrammet anordnar kommer dessvärre ställas in till höstterminen. Likaså gäller övriga fester och sittningar som inte kommer kunna arrangeras på samma vis som förr.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier